Fri parkering införs i sommar

Oskarshamn Artikeln publicerades
Stora Torget i Oskarshamn.
Foto:Peter Rosén
Stora Torget i Oskarshamn.

Parkeringarna blir inte avgiftsfria i hela Oskarshamns centrum. Men kommunstyrelseordföranden Peter Wretlund (S) är ändå nöjd med beslutet som klubbades igenom i kommunstyrelsen i går.

Han berättar att det var en enig kommunstyrelse som på tisdagen röstade ja till en reglerad avgiftsfri parkering – med vissa undantag – i de centrala delarna av staden. Det nya upplägget gäller från och med 1 juli i år.

I höstas berättade vi att den rödgröna majoriteten hade bestämt sig för att införa avgiftsfri parkering i hela centrum, förutom Gotlandsparkeringen. Peter Wretlund sa, bland annat, att det – av konkurrensskäl – inte går att införa avgiftsfri parkering i delar av centrum.

– Vi kommer inte att skapa ett Öst- och ett Västtyskland, underströk han.

Hur ser du på det nu?

– Det blir avgiftsfritt i större delen av centrum. Jag har gott samvete. Det är bara vissa undantag som har gjorts. Vi har varit så pragmatiska som möjligt när det gäller gränsdragningen.

– Vi har inhämtat erfarenheter och kunskaper från jämförbara kommuner, där parkeringsskivor används. Vi kommer också att följa detta noggrant.

– Det är inte alltid enkelt att förutse vad som ska hända. Vi är ödmjuka inför detta.

Kan det bli aktuellt med korrigeringar längre fram?

– Ja, absolut. Det är bestämt att vi ska göra en utvärdering av det här under hösten 2018.

Den reglerade avgiftsfria parkeringszonen – med 550 parkeringsplatser – sträcker sig över en radie av 300 meter från medelpunkten i hörnet Flanaden/Västra Torggatan. Med Coops parkeringshus tillkommer ytterligare 180 platser. Totalt kommer det att finnas 730 parkeringsplatser, som regleras med parkeringsskiva, i centrumdelen.

De centralaste parkeringsplatserna blir tvåtimmarsreglerade mellan klockan 08.00 och 19.00 – samt mellan 08.00 och 15.00 under dagar som ligger före söndag och helgdag. Det rör sig om totalt 380 platser (exklusive Coops parkeringshus). Resterande platser – 170 stycken – får en reglering på fyra timmar mellan klockan 08.00 och 19.00 under vardagar – samt mellan 08.00 och 15.00 under dagar som ligger före söndagar och helgdagar. Tekniska nämnden kommer att få ersättning för intäktsbortfallet (minst två miljoner kronor per år).

Fakta

P-automaterna

P-automaterna kommer att stå kvar vid Forum – som "måste fungera vid konferenser" – och i stadsparken – för att gynna park- och kyrkogårdsbesökare.

Parkeringarna i kvarteret Duvan, på Källgatan, ska också vara avgiftsbelagda, för att det inte enbart ska bli en boendeparkering. Detta gäller också parkeringarna på Brädholmen – annars finns det en risk för att de som jobbar i centrum fyller dessa, påpekar man. P-automaterna står även kvar vid Gotlandsterminalen. P-automater ska också ställas upp vid nya resecentrum.

Visa mer...