Fritidschef: ”Största neddragningen jag har varit med om”

Oskarshamn Artikeln publicerades
”Vi ska göra det bästa vi kan för att hitta lösningar”, säger fritidschefen Daniel Stenberg om sparkraven inom bildningsförvaltningen.
Foto: Daniel Svensson
”Vi ska göra det bästa vi kan för att hitta lösningar”, säger fritidschefen Daniel Stenberg om sparkraven inom bildningsförvaltningen.

Tuffa prioriteringar kommer att krävas i samband med besparingarna inom bildningsförvaltningen. ”Vi måste sätta oss ner och titta på varje krona”, säger kulturchef Peter O Ekberg.

Skola, fritid och kultur. Alla delar av bildningsförvaltningen påverkas av de föreslagna neddragningarna som vi berättade om i tisdagens tidning. Kostnaderna ska minska med totalt elva miljoner kronor enligt den handlingsplan som bildningschef Lotta Lindgren presenterat, och som tas upp till beslut i bildningsnämnden nästa vecka.

– Jag sitter i förvaltningsledningen så jag har känt till det här ett tag, säger fritidschef Daniel Stenberg.

– Det handlar om att förhålla sig till de förutsättningar vi har fått. Vi har ett tufft uppdrag att plocka fram besparingar på elva miljoner.

Fritidskontorets budget, som uppgår till cirka 40 miljoner, föreslås minska med totalt 200 000 kronor (i den summan ingår en minskning av driftskostnaderna med 50 000 kronor som alla verksamheter ska genomföra). Dessutom kan budgeten för föreningsbidrag och lokalsubventioner minska med 1,25 miljoner.

– Vi fördelar bidrag på 6–7 miljoner på fritid, säger Daniel Stenberg som konstaterar att besparingarna lär bli kännbara för föreningslivet.

– Minskade bidrag eller hyreshöjningar är vad det kommer att att handla om.

Föreningsbidragen har stor betydelse för många föreningars ekonomi.

– Det är jag den förste att intyga. Många föreningar har det jättetufft just nu, framför allt de som driver egna anläggningar.

Daniel Stenberg betonar att det fortfarande finns många osäkerhetsfaktorer kring kommunens ekonomi och att sparkraven kan förändras längre fram.

– Skulle det här slå igenom så är det den största neddragningen som jag har varit med om. Det är klart att det kommer att bli kännbart i så fall. Därför är det viktigt att hitta kreativa lösningar och vrida och vända på varje sten.

Peter O Ekberg, kulturchef.
Foto: Roger Carlsson
Peter O Ekberg, kulturchef.

Även kulturchef Peter O Ekberg ser det som viktigt att sätta sig ner och titta på hur varje krona används. Kulturkontoret har i dag en budget på cirka 35 miljoner. Den föreslås minska med totalt 700 000 kronor.

– Vi är en del i en helhetsbild och det är viktigt att vi tillsammans reder ut det här, säger Peter O Ekberg.

– Om det innebär att kulturen får se över sin budget, så må så bli. Jag kan ha synpunkter på proportioner och relevans, men jag får förhålla mig till det här som alla andra verksamhetschefer.

Kulturchefen tycks ta det hela med ro, även om han medger att det aldrig är roligt med besparingar.

– Nu ska vi titta på konsekvenserna och lägga fram vår syn på det här. Jag kan känna viss oro, men den är inte stor.

Ni har satsat mycket på evenemang och aktiviteter på senare år. Finns det risk att det blir färre aktiviteter framöver?

– Vår ambition är att det inte ska märkas, men visst, det är inget man snyter ur näsan. Ambitionen är att klara av det här med hedern i behåll, säger Peter O Ekberg.

Marie Bogren, förskolechef.
Marie Bogren, förskolechef.

Öppna förskolan Trollsländan har i dag en budget på 1,2 miljoner. Den föreslås minska med 400 000 kronor. Enligt förskolechef Marie Bogren kan sparkraven innebära att personalstyrkan, som i dag består av två förskollärare, får halveras.

– Det kan innebära att det blir en förskollärare på öppna förskolan, säger Marie Bogren.

Samtidigt är tanken att öppna förskolan ska samarbeta med andra aktörer och använda sig av personal från exempelvis biblioteket, musikskolan eller socialtjänsten. Förhoppningen är att öppettiderna inte ska behöva minskas.

Anton Sejnehed (S) är ordförande i bildningsnämnden.

– Det är aldrig roligt och aldrig lätt att spara pengar. Vi har haft en dialog mellan politiken och förvaltningen en tid, dels i nämnden och dels i arbetsutskottet, säger Anton Sejnehed.

– Som det ser ut i dag har jag inga större synpunkter på de förslag förvaltningen lägger.

Samtidigt påpekar han att bildningsnämndens budgetram för 2020 inte fastställs förrän i juni månad. Därför vet man ännu inte vilka besparingar som blir nödvändiga.

Räknar du med att handlingsplanen kommer att godkännas av nämnden?

– Det får vi se. Lotta Lindgren har varit tydlig med att hon öppnar upp för tankar och idéer. Vi får se om det kommer in något utifrån gårdagens möten, säger Anton Sejnehed som även håller dörren öppen för inspel från politikerna i nämnden.