Fullmäktige röstade nej till motioner om LOV

Oskarshamn Artikeln publicerades

Med siffrorna 25-18 röstade kommunfullmäktige nej till att införa Lagen om valfrihet, LOV, i Oskarshamn. Det var SD och L som lyft frågan i två olika motioner.

Därmed får socialnämnden gehör för sina argument mot att införa LOV.

Socialnämnden hänvisar till att man redan har flera stora projekt på gång för att öka brukarnas inflytande över verksamheten. Projekten är omfattande och berör förvaltningen som helhet. Socialförvaltningen anser därför att det inte gynnar verksamheten att samtidigt jobba med införandet av LOV.