Grönt lån gör tung investering billigare

Oskarshamn Artikeln publicerades
Renoveringen av Ernemar reningsverk i Oskarshamn bedöms som ett miljöprojekt.
Renoveringen av Ernemar reningsverk i Oskarshamn bedöms som ett miljöprojekt.

Oskarshamns kommun har ansökt och fått beviljat gröna lån för Hummelns vattentäkt och ombyggnaden av Ernemars reningsverk.

Gröna lån kan beviljas av Kommuninvest om investeringen anses minska klimatförändringarna, skapar klimatanpassningsåtgärder och främjar en hållbar miljö. Varje projekt bedöms av en miljökommitté med miljöexperter från kommuner, landsting/regioner och SKL.

Oskarshamns kommun har investerat ungefär 200 miljoner kronor i projektet och betalar en ränta på ungefär åtta miljoner kronor årligen som vattenkollektivet får betala. Det gröna lånet sänker räntekostnaden med ungefär 40 000 kronor per år.

– Det är inte en stor minskning av räntekostnaderna men alltid något som kan hålla avgifterna lite lägre för kunderna, säger VA-chefen Charlotta Karlsson.

124 kommuner och regioner har beviljats gröna lån på totalt 52 miljarder fördelat på 283 projekt.