"Grovt oskicklig" hyrläkare kan stoppas

Oskarshamn Artikeln publicerades
Det är Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som avgör om läkaren blir av med sin legitimation.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Det är Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som avgör om läkaren blir av med sin legitimation.

Inspektionen för vård och omsorg vill stoppa en hyrläkare från fortsatt tjänstgöring. På bara en och en halv månad var han inblandad i 18 avvikelser på en hälsocentral i Norrbotten. Läkaren, som också arbetat i Oskarshamn, Halmstad och Östersund bedöms vara grovt oskicklig.

Det var sommaren 2017 som hyrläkaren drog på sig så många avvikelser i sitt arbete vid Arjeplogs hälsocentral.

Tre månader tidigare hade han anlitats vid en hälsocentral i Oskarshamn. Där bedömde han en patient som sökte vård på grund av ett hudutslag.

Vad patienten inte visste var att vården misstänkte att hen kunde ha cancer. Det berättade hyrläkaren i förbigående i ett brev till patienten.

Ivo bedömer att det var mycket olämpligt att i ett brev nämna en elakartad sjukdom, särskilt som hyrläkaren själv hade noterat att patienten inte var informerad om misstanken. Det var också olämpligt att använda facktermer i brevet som är svåra för patienten att ta ställning till. Hyrläkaren borde inte ha lämnat patienten att själv tolka provsvaren med en uppmaning om att kontakta hälsocentralen om hen önskade mer förklaring.

Totalt har IVo granskat 17 patienters vård som hyrläkaren har varit inblandad i. Fyra av patienterna har drabbats av mycket allvarliga brister eftersom hyrläkaren har varit grovt oskicklig.

Ivo menar att han brustit i sin yrkesutövning vid undersökningar av sju patienter. Det har skett misstag i bedömningar och vidtagna åtgärder för fem patienter. Lika många har fått sämre uppföljning eller inte rätt hänvisning till annan vård.

Redan 2010 upptäckte Ivo och Socialstyrelsen liknande brister i läkarens yrkesutövning. Att han inte har förmått utveckla sina yrkeskunskaper stärker Ivo:s uppfattning om att läkaren inte har den kunskap och förmåga som krävs.

Det är Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som avgör om läkaren blir av med sin legitimation.