Handledare redo för praktikanter

Oskarshamn Artikeln publicerades
Här är de nyutbildade handledarna. Stående från vänster: Chatarina Karlsson, Carina Andersson, Paulin Susay, Kerstin Årsjö Malm, Ann-Louise Hellström Ahl och Susanne Johnsson. Sittande: Ann-Charlotte Zetterling, Jeanette Martio, Annelie Sieb, Hamdiye Akyol, Victoria Berkeby och Albulena Kagiu.
Foto:Lotta Zaar
Här är de nyutbildade handledarna. Stående från vänster: Chatarina Karlsson, Carina Andersson, Paulin Susay, Kerstin Årsjö Malm, Ann-Louise Hellström Ahl och Susanne Johnsson. Sittande: Ann-Charlotte Zetterling, Jeanette Martio, Annelie Sieb, Hamdiye Akyol, Victoria Berkeby och Albulena Kagiu.

På onsdagen examinerades en ny kull med handledare från Vård- och omsorgscollege. Under hösten har de fått lära sig att bli ännu bättre på att ta hand om nyanställda, vikarier och praktikanter.

Utbildningen har skett vid fem tillfällen under tre månaders tid. Eleverna på den här kursen kommer från Oskarshamn, Mönsterås och Högsby.

Samma kurs har hållits i Kalmar och Västervik.

– De här handledarna ska ta hand om våra elever när de kommer ut, säger läraren Susanne Håkansson på Oscarsgymnasiet som har ansvarat för kursen tillsammans med Ann-Li Karlsson från Hultsfreds gymnasium.

En av de nyutbildade handledarna är Paulin Susay som jobbar på ett demensboende i Oskarshamn.

– Min chef frågade om jag ville gå och jag tyckte att det var en möjlighet att uppdatera mig. Jag var klar undersköterska 2009. Jag tycker att kursen var givande, den har gett mig en anan syn på jobbet. Jag kan rekommendera den till alla.

Kerstin Årsjö Malm blev också tillfrågad av sin chef om att utbilda sig till handledare. Hon jobbar på ett gruppboende för psykiskt funktionshindrade i Oskarshamn.

– Jag tackade ja för utbildning skadar ju aldrig. Att ta emot elever bra är ju väldigt viktigt. Med det jag har lärt mig som handledare kan jag stötta dem på vägen.

– Jag tycker att utbildningen har gett mig mer självkänsla, säger Paulin Susay. Nu har vi konkreta verktyg att jobba med, till exempel en checklista för att se att alla följer samma rutiner. Det undviker missförstånd. Vi har också lärt oss att bli aktiva lyssnare.

– Det är svårt att förmedla till arbetskamraterna hur mycket vi lärt oss, säger Kerstin Årsjö Malm. Det har verkligen varit en jättebra kurs.

Redan 18 januari börjar en ny kull utbilda sig till handledare i Oskarshamn.

– För ett år sedan certifierades vi som vård- och omsorgscollege och för att få fortsätta ha den certifieringen ska det finnas utbildade handledare på alla arbetsplatser som tar emot elever, säger läraren Susanne Håkansson.

Det finns ett intresse för att gå utbildningen, trots att det inte ger någon löneförhöjning om man är handledare.

– Vi vill att verksamheterna ser det som ett karriärsteg.

Utbildningen riktar sig till både kommuner och landsting, men i den här kursomgången var det ingen från landstinget bland eleverna.