"Har alla som sköter utemiljön slutat på kommunen?

Oskarshamn Artikeln publicerades

Så skriver en märkbart upprörd oskarshamnare till kommunen gällande skötsel av park och grönområden.

I ett brev till samhällsbyggnadskontoret förklarar insändaren att både buskar och grenar sticker ut i Svallidenområdet.

”Har alla som sköter utemiljön slutat på kommunen, eller tillhör inte Svalliden med flera Oskarshamns kommun längre?” skriver insändaren.

Det står även att blommorna är fina i centrala Oskarshamn, men att det i övriga områden i Oskarshamn är under all kritik. Personen skriver även att kommunen har skyldighet att se till att privata trädgårdar sköts.

”Se till att även privata sköter sina. Öppna ögon och öron, vad ska hända innan ni ser eller reagerar?”, skriver insändaren.