Här är kakan som politikerna vill åt

Oskarshamn Artikeln publicerades
I Oskarshamn finns politiska uppdrag värda mer än fem miljoner kronor per år. Uppdragen är en viktig del när partierna förhandlar med varandra för att få igenom sin politik.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
I Oskarshamn finns politiska uppdrag värda mer än fem miljoner kronor per år. Uppdragen är en viktig del när partierna förhandlar med varandra för att få igenom sin politik.

I väntan på det slutliga valresultatet har de politiska partierna börjat leta efter möjliga samarbeten. Förutom inflytande i politiken handlar det om vilka partier som får avlönade uppdrag. Högst ersättning ger posten som kommunalråd.

Under den nuvarande mandatperioden har Socialdemokraterna kammat hem mest av den kommunala kakan. Förklaringen är kommunalrådsposten samt fyra ordförandeposter. Dessutom har partiet en samordnare för majoriteten.

Totalt har S-politiker varje år fått in 2,4 miljoner på arvoden för sina uppdrag i kommunpolitiken. Därefter kommer Moderaterna med drygt 1 miljon kronor. Även här är det ledningen av kommunstyrelsen som ger stor utdelning.

Drygt en halv miljon kronor kammar Centerpartiet hem i arvoden, medan Vänsterpartiet får nästan lika mycket.

Liberalerna landar på 324 000 där knappt hälften är för tjänsten som politisk samordnare för oppositionen. Det uppdraget tillsattes i våras.

Miljöpartiet förlorar i och med valet, inte bara sina platser i fullmäktige, utan även uppdrag värda 250 000 kronor per år.

Kristdemokraterna har arvoden för 94 000 kronor per år.

Minst arvoderade har Sverigedemokraterna varit med drygt 18 000 kronor per år till partiets gruppledare.

Till de här arvodena kommer ersättning för uppdrag i kommunala bolag som Byggebo och förbund som KSRR.

När partierna på allvar börjar förhandla med varandra ligger dessa arvoden i potten.

Socialdemokraterna har deklarerat att de inte kommer att göra som förra gången posterna fördelades.

– Om vi får möjlighet att blida en majoritet så får oppositionen själva fördela sina uppdrag, säger samordnaren Anton Sejnehed (S). Vi kommer att lägga ner våra röster eller rösta blankt så får de lösa sitt internt.

Moderaternas ordförande Lucas Lodge rekapitulerar hur det var efter förra valet.

– Då ville S ha det största största oppositionspartiet. Det var därför de röstade fram M förra gången, som jag har fått det till mig. De ville ha en stabil opposition att bolla politik med.

Det här gynnade Moderaterna både vad gäller inflytande och arvoden.

– Fler politiker har kunnat lägga ner mer tid på uppdragen i stället för på sina yrken. Men gör man det här för pengar är man i fel bransch. Man gör väldigt mycket mer än man får betalt för.

Enligt det preliminära valresultatet är Sverigedemokraterna näst största parti.

Ökar deras storlek möjligheten att få uppdrag med arvode?

– Absolut. Hur det blir kan jag inte sia om, men invånarna i Oskarshamn har röstat fram dem som ett stort parti. Att då inte ta diskussionen med dem tycker jag är idiotiskt. Det får vara slut på den häxjakten.

Samtidigt poängterar Lucas Lodge att M ännu inte har haft några diskussioner om hur förhandlingar om poster ska föras.

– Vi ska utse en grupp som håller i de här bitarna. Det ska inte vara för många personer utan en smidig och flexibel grupp.

Sverigedemokraternas lokala ordförande och förstanamn Michael Erlandsson har en pragmatisk hållning till fördelningen av arvoderade poster.

– Utifrån den politik som varit innan är det naturligt och rimligt att vi som näst största parti får oppositionsrådsposten. Men vi är beredda att samtala med de övriga borgerliga partierna och förhandla om poster. För oss är politiken viktigare än en enskild post. Själv är jag extremt prestigelös.

Michael Erlandsson tror att SD kommer att få arvoderade poster i kommunen.

– Jag ser chanserna som goda, även om vi alltid har en ödmjuk ingång. Jag upplever att vi är vågmästare och båda blocken är beroende av oss. Hittills har vi jobbat helt ideellt och alla partier behöver ekonomiska förutsättningar för att göra ett bra arbete. Det är viktigt för att stå sig politiskt.

Vad säger de andra partierna?

– Vi har tagit initiativ till samtal. Jag kan inte säga mer i nuläget.

Fakta

Kommunala uppdrag

Ersättning per månad

S Kommunalråd 58 860 kronor

M 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 52 320 kr

C Ordf bildningsnämnden 32 046 kr

V 2:e v ordf kommunstyrelsen 27 468 kr

S Ordf socialnämnden 27 468 kr

S Politisk samordnare 26 160 kr

S Ordf samhällsbyggnadsnämnden 18 312 kr

S Ordf tekniska nämnden 18 312 kr

S 1:e v ordf bildningsnämnden 16 023 kr

M 1:e v ordf socialnämnden 13 734 kr

L Politisk samordnare 13 080 kr

MP Politiskt ledningsarbete 11 772 kr

V 2:e v ordf socialnämnden 10 464 kr

Visa mer...