Heltidsresan ska vara genomförd den 30 juni 2019

Oskarshamn Artikeln publicerades
Bland de kommunanställda finns det i dagsläget många som arbetar deltid.
Foto:Jimmy Larsson
Bland de kommunanställda finns det i dagsläget många som arbetar deltid.

Nu finns ett datum för när heltidsresan ska vara genomförd i Oskarshamns kommun.

Heltidsresan Oskarshamn är en satsning med målet att öka andelen medarbetare som är anställda på heltid och arbetar heltid.

Oskarshamns kommun har en hög andel medarbetare som jobbar deltid, och skillnaderna är stora mellan kvinnor och män. Endast runt 70 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har en heltidsanställning. Motsvarande siffra för männen är cirka 95 procent.

Kommunstyrelsen har nu gett kommundirektör Rolf Persson i uppdrag att genomföra Heltidsresan Oskarshamn till den 30 juni 2019.

Tidigare har det föreslagits att samtliga tillsvidareanställda ska erbjudas 100 procent i sin grundanställning senast den 1 januari 2019, med vissa undantag. Men på förslag från Andreas Erlandsson (S) har datumet flyttats fram till den 30 juni samma år.

En halv miljon kronor av personalfrämjande medel används till heltidsresan från och med augusti 2017, och resterande summa flyttas över till 2018 för att användas i projektet.