Hembygdsföreningen vädjar till kommunen: ”Ompröva rivningsbeslut”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Enligt hembygdsföreningen bör byggnaden bevaras som ett minne av en nästan försvunnen näring.
Foto: Ida Svensson
Enligt hembygdsföreningen bör byggnaden bevaras som ett minne av en nästan försvunnen näring.

Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult vädjar till tekniska nämnden att ompröva rivningsbeslutet för Fisktorget.

Enligt hembygdsföreningens ordförande Magnus Ekstrand, som nyligen besökte platsen, stämmer det inte att byggnaden håller på att ramla ihop. Till följd av uteblivet underhåll behöver däremot taket repareras.

”Försäljningsståndet är den enda kvarvarande byggnaden från den inte alltför avlägsna tid, då oskarshamnarna kunde köpa färsk fisk direkt från yrkesfiskarna nere vid hamnen, skriver Magnus Ekstrand till kommunen.

”I denna egenskap är byggnaden i all sin enkelhet historisk och bör bevaras som ett minne av en nu nästan försvunnen näring. Att riva byggnaden känns som ett totalt ointresse från kommunens sida att tillvarata och respektera en del av stadens månghundraåriga näringslivshistoria.”

Hembygdsföreningen, som även tidigare har framfört att byggnaden bör bevaras, vädjar nu till tekniska nämnden att ompröva sitt rivningsbeslut.

”Många miljoner kronor har lagts ner på att renovera järnvägsstationen och att planera den omkringliggande marken, bl.a. med nya busshållplatser, ny utfart för Gotlandsresenärer, omfattande bergssprängning m.m. Mot bakgrund av detta ter sig den beräknade kostnaden för att återställa fiskförsäljningsståndet som nästintill försvinnande liten.”