Hemtjänst får uppskattning

Kristdala Artikeln publicerades
En del av de som arbetar i hemtjänsten är Karolin Nilsson, Hanna Sköld, Catharina Syren, Frida Björk, Sofie Zetterling, Kristina Öjeklint, Mirka Josefsson, Erika Rönn och Birgitta Bergenstråhle.
Foto:Lotta Zaar
En del av de som arbetar i hemtjänsten är Karolin Nilsson, Hanna Sköld, Catharina Syren, Frida Björk, Sofie Zetterling, Kristina Öjeklint, Mirka Josefsson, Erika Rönn och Birgitta Bergenstråhle.

Enhetschefen Elin Nilsson gläds över att pensionärerna gillar hemtjänsten i Kristdala. Det enda som de äldre önskar är att personalen får mer tid för sina besök.

– Jag är stolt över att vi får så bra resultat, säger Elin Nilsson som är enhetschef för äldreomsorgen i Kristdala. Bemötandet är så viktigt och den här gruppen gör sitt yttersta för att de äldre ska få känna trygghet och stöd.

Det är 30 äldre som varje dag får stöd och hjälp från hemtjänsten i Kristdala.

Ann-Marie Cassel är en av dem som får mycket hjälp, sex gånger kommer hemtjänsten på dagen och två gånger under natten.

Hon är 76 år och sitter i rullstol, men det hindrar henne inte från att vara en aktiv del i Kristdalas sociala liv.

– Jag måste ut och träffa folk.

– Ja du är ute i alla väder, säger Birgitta Bergenstråhle som har kommit för att hjälpa Ann-Marie att ta sig från rullstolen till sängen.

– Jag tycker hemtjänsten är bra, säger Ann-Marie. Men det är svårt att få en rullstol som passar.

Hon har själv arbetat i hemtjänsten under en del av sitt yrkesliv.

– Fem jobb ska en ha haft i livet, har jag hört. Jag har arbetat i affär i 20 år, på bageri och som hembiträde. I tolv år var jag butikskonsulent för Svensk press. Det var ett väldigt roligt jobb där jag satte upplagor för olika tidningar.

Trots att Ann-Marie behöver så många hemtjänstbesök så vill hon inte flytta in på något boende.

– Jag vill inte överge den här lägenheten.

Men hon skulle vilja komma närmare barnbarnen i Timmernabben.

– Det är svårt att åka bort när man sitter i rullstol. Jag kom till Kristdala 1954 och blev kvar här för jag gifte mig med en Kristdalakille. Men nu kan jag tänka mig att flytta, till Ålem kanske.

En förklaring till att de äldre är nöjda med hemtjänsten i Kristdala kan vara att personalen är bekant.

– Man känner de flesta här, säger vårdbiträdet Karolin Nilsson. Kristdala är inte så stort.

Bara några få pendlar från Oskarshamn. Själv har hon jobbat på olika håll i kommunen innan hon kom tillbaka till Kristdala för ett par år sedan.

– Jag tror att det är bra att se hur det är på andra ställen. Då får man lite perspektiv.

Fakta

Kristdala hemtjänst

Även i år har hemtjänsten i Kristdala fått högsta betyg från de äldre för bemötande och helhetssyn. Även andra hemtjänster ligger bra till. 2014 var betygen lägre för Kristdala, men sedan dess har trenden vänt.

Däremot är det färre äldre i Kristdala som tycker att hemtjänsten har tillräckligt med tid, 76 procent i år mot 100 procent under 2015 och -16.

Sedan 20 november har hemtjänsten i Kristdala delats in i två grupper. Målet är att få en jämnare arbetsbelastning och att samma personer ska besöka de äldre.

Statistiken har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, som är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar.

Visa mer...