Hemtjänsttagare ska få träffa färre medarbetare

Oskarshamn Artikeln publicerades

”Som person i behov av hemtjänst ska du träffa färre medarbetare” lyder ett av målen i programmet för verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen och omsorgerna för Socialförvaltningen.

Den politiska majoriteten beslutade under onsdagen i socialnämnden om sex stycken övergripande mål gällande äldreomsorgen och omsorgerna för Socialförvaltningen. Ett av dem var att man som hemtjänsttagare inte ska behöva träffa allt för många olika medarbetare. Kristdemokraterna yrkade under onsdagens nämnd om att man som hemtjänsttagare inte ska behöva träffa över tio olika medarbetare under en fjortondagarsperiod - något som blev nedröstat.

– Det vi beslutar om i nämnden måste vara uppnåeligt. Att inte överskrida tio medarbetare per hemtjänsttagare under en fjortondagarsperiod är tyvärr omöjligt när vi talar om de som behöver omsorg varje dag, säger socialnämndens ordförande Anita Hultgren (S).

Anita Hultgren menar på att ett sådant mål är mer relevant för de som har omsorg ett par enstaka dagar i veckan.

– Det är såklart individuellt beroende på hemtjänsttagare, men vi ska jobba för att man ska få träffa färre medarbetare. Vi ska jobba mer med schemaläggningen och få en bättre schemastruktur så att vi kan uppnå detta mål framöver.

Ett av de andra målen som det beslutades om för Socialförvaltningen är att de ska uppfattas som en mer attraktiv arbetsgivare för att få fler att vilja jobba hos dem.

– Vi vet att vi har ett rekryteringsbekymmer att lösa framöver och därför måste vi jobba för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi kommer bland annat ge våra anställda och blivande anställda en större möjlighet att påverka i jobbet och låta de bli mer delaktiga, säger socialnämndens ordförande Anita Hultgren.