Hjälpte inte att överklaga

Oskarshamn Artikeln publicerades

Förvaltningsrätten i Växjö avslår överklagandet från en man i 60-årsåldern rörande bistånd avseende sysselsättning.

Socialnämnden i Oskarshamns kommun avslog mannens begäran om bistånd i form av sysselsättning med motiveringen att behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Mannen anförde i sitt överklagande att han sökt hjälp för att komma bort från tristessen och svårigheten att finna vardagen meningsfull.

Men då det framkommit i utredningen att mannen har möjlighet att delta i kommunens öppna verksamhet, finner Förvaltningsrätten att han inte är i behov av bistånd i form av sökt sysselsättning för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Mannens överklagande avslås därför av rätten.