Högre hyresintäkter gav ökad vinst för Byggebo

Oskarshamn Artikeln publicerades
I början av året var den nya byggnaden på Mejeriplan klar för inflyttning.
Foto: Andreas Bendroth
I början av året var den nya byggnaden på Mejeriplan klar för inflyttning.

Byggebo ökade sin vinst till 8,9 miljoner kronor under årets första fyra månader.

Enligt det kommunägda bostadsbolagets delårsrapport uppgick omsättningen till drygt 64 miljoner kronor under januari–april, vilket kan jämföras med 59,9 miljoner under samma period förra året. Bolaget gjorde ett resultat efter finansiella poster på 8,9 miljoner – en ökning med närmare 900 000 kronor.

Vinstökningen beror huvudsakligen på högre hyresintäkter. Hyrorna höjdes med 0,99 procent för samtliga lägenheter vid årsskiftet. Sedan februari har bolaget även hyresintäkter för Gripen (Mejeriplan) där det har tillkommit 57 nya lägenheter samt lokaler för hälsocentral och folktandvård.

Byggebos intäkter för försåld värme minskade jämfört med förra året, detta på grund av en kallare början på 2018 jämfört med 2019.

Övriga intäkter är betydligt högre 2019. Merparten av ökningen uppges bero på intäkter i samband med Gripen.

Samtidigt har underhållskostnaderna skjutit i höjden under 2019 på grund av stora underhållsinsatser, främst i lägenheter. Driftkostnader, centrala administrationskostnader och finansiella kostnader är något högre. Att de finansiella kostnaderna ökar beror huvudsakligen på nyupptagna lån i samband med bygget på Mejeriplan.

Årsresultatet beräknas bli högre än vad man har budgeterat för, men lägre än föregående år.