Höjda arvoden till politiker röstades igenom

Oskarshamn Artikeln publicerades
Mattias Bäckström Johansson (SD) fick inte gehör för förslaget om att dela upp oppositionsrådsposten i två poster.
Foto: Jimmy Larsson
Mattias Bäckström Johansson (SD) fick inte gehör för förslaget om att dela upp oppositionsrådsposten i två poster.

Centerpartiet opponerade sig mot de kraftigt höjda politikerarvodena när frågan togs upp i kommunfullmäktige, men lyckades inte övertyga de andra partierna.

Höjningen av politikernas arvoden, som tidigare har tagits upp i kommunstyrelsen, innebär till exempel att arvodet för kommunstyrelsens ordförande höjs från 90 till 95 procent av riksdagsarvodet. Tillsammans med den årliga uppräkningen innebär det att arvodet höjs nästan åtta procent till 63 555 kronor i månaden.

När det slutgiltiga beslutet skulle tas i kommunfullmäktige på måndagskvällen var det endast Centerpartiet som protesterade mot de höjda arvodena.

– Vi anser att majoriteten inte har presenterat ett hållbart argument för att höja arvodena, eftersom ansvarsområdena är desamma som tidigare. Den enda höjningen som vi anser är motiverad är den i socialnämnden som görs för att likställa de båda största nämnderna, sa Anette Rogö (C).

”Den enda höjningen som vi anser är motiverad är den i socialnämnden”, sa Anette Rogö (C).
Foto: Amelia Rydeberg
”Den enda höjningen som vi anser är motiverad är den i socialnämnden”, sa Anette Rogö (C).

Centerpartiet yrkade på oförändrade arvoden, med undantag för höjningen i socialnämnden. Partiet ville även byta plats på förste och andre vice ordförandes arvoden i nämnderna.

– Med Centerpartiets förslag sparas pengar som kan användas till annat i verksamheten.

Anton Sejnehed (S) påpekade att de nya arvodena innebär en besparing på sista raden.

– Vi har ett förslag på bordet från kommunstyrelsen som innebär att vi minskar arvodena totalt sett med 4,5 procent. Vi har valt att göra vissa justeringar genom att ta bort vissa uppdrag och lägga på ansvar på andra uppdrag.

Tommy Skoog (C) såg allvarligt på att oppositionens ledamöter inte får möjlighet att jobba lika mycket som tidigare.

– Det har fördelats ut olika uppdrag för att göra demokratin lite bredare tidigare. Nu smalnar det ihop.

Mattias Bäckström Johansson (SD) ansåg att det behövs en politisk organisation som kan överleva flera val och mandatperioder, men var inte beredd att stödja C-förslaget kring arvodena med så kort varsel.

– Med det som ligger på bordet i dag yrkar Sverigedemokraterna bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige i Oskarshamn.
Foto: Jimmy Larsson
Kommunfullmäktige i Oskarshamn.

Övriga oppositionspartier – Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet – gav också sitt stöd till de höjda arvodena, samtidigt som de yrkade avslag på Centerpartiets förslag.

När ärendet gick till votering fick kommunstyrelsens förslag stöd av 46 ledamöter. Endast de tre C-ledamöterna röstade för Centerpartiets förslag.

En annan fråga som orsakade debatt var den nya politiska organisationen, där det ska finnas två kommunalråd och ett oppositionsråd.

Mattias Bäckström Johansson ansåg att den nya politiska organisationen strider mot folkviljan.

– Oppositionen är delad i två delar, vilket vi anser att den politiska organisationen bättre behöver återge.

SD ville därför att oppositionsrådsposten skulle delas upp i två poster. Förslaget fick inte stöd av de övriga partierna, även om Centerpartiet höll med om att det behövs en bredare diskussion om den politiska organisationen.

Ärendet gick till votering, där 40 ledamöter röstade för kommunstyrelsens förslag och 9 för SD:s förslag.

Oppositionen fick däremot igenom en ändring i reglementena för styrelser och nämnder, efter att Centerpartiet föreslagit att både ledamöter och ersättare i nämnderna ska kunna lämna en protokollsanteckning i samband med att ett ärende avgörs.