Hot mot intensivavdelning upprör politiker

Oskarshamn Artikeln publicerades
Yvonne Hagberg (S), ledamot i landstingsfullmäktige, vill inte uttala sig om Oskarshamns sjukhus intensivavdelnings framtid.
Foto: Peter Rosén
Yvonne Hagberg (S), ledamot i landstingsfullmäktige, vill inte uttala sig om Oskarshamns sjukhus intensivavdelnings framtid.

Oskarshamns sjukhus intensivavdelning kan komma att läggas ner i framtiden, om landstinget inte lyckas komma till rätta med personalbristen.

Yvonne Hagberg, ledamot i landstingsfullmäktige, vill inte uttala sig om framtiden för avdelningen.

– Det är inte en politisk fråga, säger hon.

Framtiden är oviss i fråga om Oskarshamns sjukhus intensivavdelning (IVA).

Foto: Helen Edvall

Som Barometern-OT rapporterat har arbetsgrupper tillsatts på sjukhuset vars uppgift är att bedöma konsekvenserna av olika tänkbara förändringar av IVA:s verksamhet, vilken länge har brottats med personalbrist. Enligt uppgift är ett av dessa förändringsalternativ en nedläggning av intensivavdelningen.

Moderaternas landstingsråd, Carl Dahlin, tror inte att Oskarshamns befolkning skulle ställa sig bakom en nedläggning av intensivavdelningen.
Foto: Maria Wiell
Moderaternas landstingsråd, Carl Dahlin, tror inte att Oskarshamns befolkning skulle ställa sig bakom en nedläggning av intensivavdelningen.

Yvonne Hagberg (S), ledamot i landstingsfullmäktige, säger att en sådan utredning är nödvändig, om man ska lyckas räta ut frågetecken kring hur verksamheten ska bemannas.

– Det handlar ju om både patientsäkerhet och stora kostnader det här. Dessutom är det mycket som har förändrats på avdelningen sedan hjärtintensiven det här året flyttade till medicinkliniken, vilket har lett till ett minskat patientinflöde, och detta måste vi också ta med i beräkningen, säger Yvonne Hagberg.

Hon säger att hon inte vill gå händelserna i förväg, varför hon inte vill kommentera vad en eventuell nedläggning av IVA skulle innebära för sjukhusets verksamhet.

– Det är inte en politisk fråga, utan det här ligger på Oskarshamns sjukhus bord, säger Yvonne Hagberg.

Landstingsoppositionen anser dock att Yvonne Hagberg i det avseendet är ute och färdas på den berömda cykeln.

– Det är väl alldeles klart att det här är en politisk fråga, säger Moderaternas oppositionsråd Carl Dahlin och tillägger:

– Om det här inte är en politisk fråga vet jag inte vad politiken är till för. Frågar man Oskarshamns befolkning tror jag inte att de skulle uppskatta om man i framtiden hänvisas till intensiven i Västervik eller Kalmar bara för att politikerna anser att det är för dyrt att sluta använda hyrpersonal på avdelningen, säger han.

Kristdemokraternas landstingsråd Gudrun Brunegård anser att frågan om intensivavdelningen i allra högsta grad är en politisk fråga.
Foto: Mats Holmertz
Kristdemokraternas landstingsråd Gudrun Brunegård anser att frågan om intensivavdelningen i allra högsta grad är en politisk fråga.

Oppositionsrådet Gudrun Brunegård (KD) är av samma åsikt som sin allianskollega. Hon säger att Yvonne Hagbergs retorisk är typisk för länets socialdemokrater.

– Skulle det vara så att den utredningen leder till att man tänker lägga ner IVA, då är det en förändring i sjukhusets uppdrag, vilket har fastställts politiskt. Därför måste landstingsfullmäktige ta beslut till en ändring av uppdraget, om det ska bli av.

– Det är högst anmärkningsvärt att Yvonne Hagberg säger att det inte är en politisk fråga. Men det är ju så S har hanterat sjukvården de senaste åren. Men andra ord: man låter tjänstemän fatta besluten med majoritetens goda minne, och sedan håller man sig borta för att inte smutsa ner händerna, säger Gudrun Brunegård.

Däremot ser man från oppositionens sida positivt på att en utredning de facto har initierats. Men Gudrun Brunegård uttrycker oro för arbetsgrupperna inte kommer att ta i beaktande vilka konsekvenser förändringar av IVA skulle komma att medföra för resten av sjukhuset.

– Tar man bort den riskerar man att ta bort en funktion som gör att hela sjukhuset rubbas. Så det är viktigt för oss att den styrande koalitionen berättar för oss vilka planer de egentligen har för sjukhuset, säger Gudrun Brunegård.