Inte längre någon hotbild mot skola

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto:Helen Edvall

Ett hot om en skolskjutning har riktats mot Kristinebergskolan, som fick bevakas av polis under onsdagen. Hotbilden är nu över, enligt kommunen.

På onsdagsmorgonen fick Kristinebergskolans rektor Matilda Bladås kännedom om att det riktats ett hot mot skolan på det sociala mediet Instagram.

– Tidigt på morgonen ringde en vårdnadshavare till mig. Vårdnadshavaren hade sett ett Instagramkonto där hot mot skolan lämnats, säger Matilda Bladås.

Hon berättar att det stod på Instagramkontot att en "school shooting", en skolskjutning, planerades på Kristinebergsskolan.

– Det är ett direkt hot mot oss.

Matilda Bladås berättar att hotet polisanmäldes och att man samlade all personal på skolan tillsammans med krisgruppen, polisen, bildningschefen och kommunens säkerhetschef.

– Vi tar hotet på allvar och gör det som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta som vanligt. Vi är uppmärksamma på hur eleverna mår och har en ökad bevakning av skolan.

Kunde ni ha undervisning som vanligt på skolan?

– Vi har haft undervisning och verksamhet som vanligt, med extra förstärkning av skolpsykolog, och polisen har ökat sin bevakning på skolan.

Hur känns det här?

– Frustrerad är jag och förbannad är jag, för det påverkar så många människor. Målet är att alla ska känna trygghet i skolan, och det här är raka motsatsen.

Skolan kommer att vara öppen även under torsdagen.

– Det kommer att vara precis som vanligt, men polisen kommer att ha en ökad bevakning på skolan.

I dagsläget anses det inte nödvändigt att stänga skolan på grund av hotet.

– Vi har gjort bedömningen tillsammans med polisen och kommunens säkerhetschef att verksamheten kan fortsätta som vanligt.

Kan ni garantera elevernas trygghet?

– Vi gör allt för att de ska kunna känna sig trygga, säger Matilda Bladås och fortsätter:

– Ett sådant här hot gör att människor känner sig otrygga, så är det. Vi kommer att ha öppet med ökad bevakning.

Vet ni om det finns elever som kommer att stanna hemma?

– Vi är förberedda på det. Vårdnadshavarna får göra en avvägning. Men vi kommer att ha verksamhet fullt ut om inte hotbilden förändras.

Är det upp till vårdnadshavarna att bestämma om eleverna ska gå till skolan?

– Skolplikten gäller, men jag kan ha förståelse för de vårdnadshavare som är oroliga.

På onsdagskvällen meddelade Lotta Lindgren, tillförordnad bildningschef, att hotbilden mot skolan var över.