Hundrastgård och bussar väckte debatt

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto: Helen Edvall

Hundrastgårdar, busslinjer och boendeplatser skapade debatt på kommunfullmäktige.

"Tycker att Oskarshamn som många andra städer borde ha ett inhägnat område för att kunna släppa våra hundar", skrev en kommuninvånare i ett medborgarförslag som nyligen lämnades in till kommunen.

Medborgarförslaget var ett av de ärenden som väckte mest debatt på måndagskvällens kommunfullmäktige. Ingemar Lennartsson (KD) yrkade på att förslaget skulle skickas på remiss till både tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden innan det kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. Ett yrkande som kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) motsatte sig. Han ville att ärendet skulle överlämnas till tekniska nämnden för beslut och besvarande.

Ingemar Lennartsson fick stöd av Mathias Karlsson (L) som gjorde en koppling till trygghetsfrågan och Purple flag-projektet. Han ansåg att en hundrastgård i Stadsparken kan vara ett sätt att öka tryggheten i Oskarshamn, eftersom fler då skulle besöka Stadsparken.

– Frågan har blivit mycket större eftersom vi har en otrygg situation. Därför tycker vi att frågan ska gå via samhällsbyggnadsnämnden, sa Mathias Karlsson.

Andreas Erlandsson fick i sin tur stöd av Magnus Larsson (C) som menade att frågan rör tekniska nämndens område.

– Jag har ingen som helst förståelse för varför frågan prompt måste tillbaka till kommunfullmäktige, sa Magnus Larsson.

Fullmäktige beslutade att medborgarförslaget enbart lämnas över till tekniska nämnden för beslut och besvarande.

Väckte debatt gjorde också en motion från Britt-Marie Sundqvist (SD) som hade föreslagit att en busslinje inrättas i Stångehamnsområdet i samverkan med KLT. Gunilla C Johansson (M) fick med sig majoriteten på ett yrkande om hur motionen skulle besvaras. Tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S) uppgav att tekniska nämnden redan tittar på vilka åtgärder som krävs när allt fler väljer att bosätta sig permanent i Stångehamn.

– Det är fantastiskt att ni faktiskt kan lyssna på oppositionen, sa Gunilla C Johansson.

Britt-Marie Sundqvist var inte lika nöjd. Hon stod fast vid förslaget i sin motion, men fick inget gehör för det.

En annan fråga som diskuterades var antalet personer som väntar på plats i särskilt boende.

– Jag tycker att det är beklagligt att listan över ej verkställda beslut fortsätter att växa, sa Rebecka Englund (KD).

När fullmäktige godkände ett markanvisningsavtal med Boklok, som vill bygga bostadsrätter på Gölkärret, rådde total enighet över partigränserna.

– Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi har ett företag som vill bygga bostäder, det visar på framtidstro för kommunen, sa Andreas Erlandsson och fick medhåll från en rad andra partier.