Hyresavtal för nytt äldreboende undertecknades

Oskarshamn Artikeln publicerades

Hyresavtalet mellan Hotell ett och Oskarshamns kommun undertecknades på fredagen. En viktig milstolpe i arbetet med att förvandla hotellet till ett äldreboende med 50 platser.

Kommundirektör Rolf Persson, BJC Groups vice vd Daniel Bruun, kommunalråd Andreas Erlandsson och hotelldirektör Torbjörn Nyberg är nöjda med hyresavtalet.
Foto: Jimmy Larsson
Kommundirektör Rolf Persson, BJC Groups vice vd Daniel Bruun, kommunalråd Andreas Erlandsson och hotelldirektör Torbjörn Nyberg är nöjda med hyresavtalet.

Redan för två år sedan, när hotellmarknaden började dala, började hotellets vd Torbjörn Nyberg fundera på nya verksamheter och lösningar. Inledningsvis fanns planer på ett seniorboende integrerat med hotellet, men den idén visade sig ha vissa begränsningar.

I stället föddes tanken på att omvandla Hotell ett till äldreboende. Ett koncept växte fram i samarbete med fastighetsaktören BJC Group, som har lång erfarenhet av att driva stora byggnadsprojekt, och kommunen.

I våras blev planerna offentliga och i början av sommaren klubbades ett hyresavtal mellan hotellet och kommunen igenom, efter en lång debatt i kommunfullmäktige.

På fredagseftermiddagen togs nästa steg i projektet.

– Nu är vi framme vid det stora ögonblicket när avtalet ska undertecknas. Jag tycker att vi har kommit fram till en väldigt bra lösning, säger kommunalrådet Andreas Erlandsson (S).

Torbjörn Nyberg och Andreas Erlandsson skrev under hyreskontraktet under överinseende av kommundirektör Rolf Persson.
Torbjörn Nyberg och Andreas Erlandsson skrev under hyreskontraktet under överinseende av kommundirektör Rolf Persson.

Hyresavtalet skrivs på 20 år och kommunen får betala 2 240 kronor per kvadratmeter i hyra. Det innebär att årshyran för det nya äldreboendet landar på drygt elva miljoner kronor.

– Vi har en preliminär yta på 4 985 kvadratmeter, men den kommer eventuellt att justeras något beroende på vad den verkliga ytan blir när det är klart, säger Daniel Bruun, vice vd på BJC Group.

I samband med omvandlingen till äldreboende tar BJC över ägandet av fastighetsbolaget Svikten, som i dagsläget äger Hotell ett.

– Vi kommer i och med tecknandet av det här avtalet att gå in som fastighetsägare. Vi köper aktierna i Svikten, säger Daniel Bruun.

Den första delen av äldreboendet ska stå klar i augusti nästa år.

– Det blir 20 rum i det befintliga hotellet.

Ytterligare 30 rum ska byggas i en ny huskropp på baksidan av hotellet, i anslutning till Stadsparken. Den delen av äldreboendet ska vara klar för inflyttning sommaren 2020.

Byggnaden som Hotell ett ligger i har tidigare varit simhall.
Byggnaden som Hotell ett ligger i har tidigare varit simhall.

Daniel Bruun berättar att projekteringen av både ombyggnaden och tillbyggnaden redan har påbörjats. Projekteringsfasen beräknas pågå i drygt två månader. Sedan ska entreprenaden handlas upp.

Projekteringen görs i samarbete med kommunen.

– Vi har möten varannan vecka där vi stämmer av nivå på ytorna, ytskikt och funktioner och liknande.

Inför ombyggnaden av Solbacka, som ligger ett stenkast ifrån Hotell ett, ingick pensionärsorganisationerna i en projektgrupp.

– Samma grupp är tänkt att kunna användas som referens i projekteringsfasen, säger Andreas Erlandsson.

– Vi har väldigt mycket vunnet på grund av era erfarenheter från Solbacka och det väver vi in i detta, säger Daniel Bruun.