I bolagen finns också pengar att hämta

Oskarshamn Artikeln publicerades
Att sitta i Byggebos styrelse är det bäst betalda lokala bolagsuppdraget. Men högst ersättning får politikerna i förbundsdirektionen för KSRR.
Foto: Jimmy Larsson
Att sitta i Byggebos styrelse är det bäst betalda lokala bolagsuppdraget. Men högst ersättning får politikerna i förbundsdirektionen för KSRR.

De politiker som sitter i styrelser för kommunala bolag får dela på mer än 700 000 kronor om året i arvoden. Lejonparten har S-politiker kammat hem. Därefter kommer Vänsterpartiet och Liberalerna.

Av styrelsearvodena från bolag som Byggebo och Smålandshamnar är det Socialdemokraternas politiker som har de flesta ordförandeposterna, vilket gör att tjänat mest. Totalt har man fått fasta arvoden på 468 300 kronor om året.

Vänsterpartiet kommer en bra bit efter med 110 600 kronor i årlig ersättning.

Liberalerna har bara ett uppdrag i Byggebos styrelse, men det räcker för en tredjeplacering med 44 200 kronor.

Centerpartiet och KD kommer längst ner med 22 100 kronor och utanför listan hittar vi SD som inte har några arvoderade poster.

De bolag som ingår i sammanställningen är Byggebo, Smålandshamnar, Oskarshamns energi och kommunförbundet KSRR. Till detta kommer stiftelserna för Sjöfartshotellet och Forum.

Den högsta enskilda ersättningen finns i KSRR där arvodet räknas fram utifrån hur mycket kommunstyrelsens ordförande i Kalmar får.

Det finns även andra uppdrag där politiker får ersättning, till exempel som revisorer. Men dessa arvoden är mer kopplade till nedlagd tid.