Industrikommuner ska få direktkanal till regeringen

Örnsköldsvik/Oskarshamn ,
Samtliga deltagare vid nätverksträffen för Svenska industrikommuner. Från Oskarshamn deltog Ted LIndquist och Johanna Wihl.
Samtliga deltagare vid nätverksträffen för Svenska industrikommuner. Från Oskarshamn deltog Ted LIndquist och Johanna Wihl.

Nätverket Svenska industrikommuner där Oskarshamn ingår har träffats i Örnsköldsvik.

Mötet hölls den 11-12 april. Temat var industriella småföretag och deras möjligheter att växa. Emil Högberg, statssekreteraren i näringsdepartementet, deltog i mötet och han lyfte fram regeringens fokusfrågor grön omställning, digitalisering/smart industri och kompetensförsörjninsfrågor.

Från medlemmarna lyftes det fram att regeringens stimulansmedel ofta ställs till förfogande under kort tid och med för kort genomförandetid vilket gör att kommunerna oftast inte hinner utnyttja tillfället.

De enades om att hitta en kanal för löpande dialog mellan industrikommunerna och regeringen. Nätverket ska inleda med att beskriva de svårigheter de står inför men också ge förslag på tänkbara lösningar.

Industrikommunerna enades om att ha ett seminarium under Almedalsveckan. Den 2 juli hålls det med tema infrastruktur och tillväxt.

Från Oskarshamns kommun deltog näringslivschef Johanna Wihl och marknadschef Ted Lindquist.