Inga pengar till webbsända möten

Oskarshamn

I budgeten för nästa år finns inga pengar avsatta för webbsända fullmäktigesammanträden.

Det konstateras i ett svar på en motion från SD, som vill att kommunen tar fram en plan för hur kommunfullmäktiges sammanträden kan webbsändas.

Fullmäktiges presidium överväger andra alternativ för att nå ut med information till kommuninvånarna, till exempel att spela in en sammanfattning av besluten efter varje möte. Det ses också som viktigt att undersöka invånarnas intresse för sammanträdena och vilka informationskanaler som ger störst genomslag.

Fullmäktigemötena har tidigare direktsänds i Radio Oskarshamn.