Ingen busshållplats vid kyrkan i Bockara

Bockara Artikeln publicerades
PRO Rosenfors-Mörlunda-Bockara önskar en busshållplats vid Bockara kyrka
Foto: Roger Carlsson
PRO Rosenfors-Mörlunda-Bockara önskar en busshållplats vid Bockara kyrka

PRO Rosenfors-Mörlunda-Bockara har lämnat ett förslag om att anlägga en busshållplats vid kyrkan i Bockara men det är inte aktuellt just nu.

Enligt den lokala PRO-föreningen skulle det innebära att äldre och funktionsnedsatta både kan besöka sina anhörigas gravplatser och fira gudstjänster i kyrkan. Närmsta busshållplats idag är Bockara centrum.

Bockara kyrka ligger 400 meter väster om de centrala delarna av Bockara. Den ligger vid riksväg 37/47 och det innebär att ansvaret för att anlägga en ny hållplats delas mellan Trafikverket och KLT.

Vägen planeras att byggas om mellan Oskarshamn och Glahytt och då kommer hållplatsernas placering vara föremål för en översyn.

I dagsläget har kommunen inte något formellt ansvar eller skyldighet att finansiera busshållplatser på den aktuella sträckan. Men kommunen kommer vara med och påverka processen kring placeringar av busshållplatser längs den aktuella vägen.