Ingen fusion mellan KF Göta och Coop Oskarshamn efter stormig stämma

Oskarshamn Artikeln publicerades
Det blir ingen sammanslagning av KF Göta och Coop Oskarshamn.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Det blir ingen sammanslagning av KF Göta och Coop Oskarshamn.

Coop Oskarshamn avslog förslag till fusion med KF Göta i samband med sin föreningsstämma på onsdagen och flera styrelseledamöter avsattes, däribland ordförande.

– Beklagligt att det inte gick i lås i ett läge där vi behöver förstärka vår ekonomi, säger den numera före detta ordförande Kent Lundgren.

Under våren har styrelserna från Konsumentföreningen Göta och Coop Oskarshamn signerat och lämnat in ansökan till Bolagsverket om fusion mellan föreningarna. För att verkställa fusionen krävdes beslut vid respektive föreningsstämma om att anta planen. Konsumentföreningen Götas föreningsstämma biföll förslaget 25 april. Coop Oskarshamn avslog däremot förslaget på onsdagen efter en stormig stämma där medlemmar menade att styrelsen inte hade varit öppen om fusionen.

– Det var bara för två månader sedan som vi fick reda på sammanslagningen, och det var för att det var någon som läckte. Det skulle inte ha kommit ut ens då, säger ett av ägarombuden som Nyheterna pratat med.

Ägarombudet, som vill vara anonym, var en av åtta som röstade nej till fusionen och menar att medlemmar har känt sig överkörda och ej delaktiga i beslutet.

– Den information vi sen har fått har bara gått åt ett enda håll. Att allt är lysande, att allt med fusionen bara är positivt. Det finns inget konsekvenstänk alls. Visst det läge vi befinner oss i nu är säkert inte hållbart i längden. Men jag tror det går fler tåg och nästa gång kanske vi kan få ett år i stället för ett par månader på oss att sätta in oss i vad en sådan här sammanslagning innebär för de enskilda butikerna.

Avsatte ordförande Kent Lundgren menar dock att diskussioner om en fusion av föreningarna har pågått i tio år och att det därför inte borde ha varit en nyhet för någon när förslaget väl lades fram.

Sammanslagning av konsumentföreningar är något som sker över hela landet och enligt Lundgren är det nödvändigt.

– Det krävs mer och mer resurser idag för att bedriva butiker, vilket gör det svårt för små föreningar att klara av ekonomin.

Vad det gäller Coop Oskarshamn är ekonomin inte jättebra. Lundgren menar att det bara på kontorssidan skulle behöva minst tre nya tjänster för att klara administrationen.

– Det är tre miljoner bara det.

Enligt Lundgren fanns det i en rent saklig mening ingen anledning till att rösta nej till fusionen.

– Det finns egentligen inga sakargument alls varför vi inte ska gå samman, säger Lundgren som menar att medlemmarna inte ser till föreningens bästa när man röstar nej.

– Man slår vakt om sin egen butik istället för att se till föreningen i stort.

Om det har funnits något uttalat sakargument emot affären så har det handlat om att man tycker att KF Göta lagt ner för många småbutiker. Men det är ett argument som inte håller enligt Lundgren.

– Om man kollar på det procentuellt så har faktiskt Coop Oskarshamn lagt ner fler butiker. Vi lade ju ner tre butiker på en och samma gång för några år sedan. Göta har lagt ner 7-8 butiker, men då har de närmare 50 butiker. Vi har 15.

För att få igenom fusionen på onsdagens föreningsstämma var man tvungen att ha två tredjedelars majoritet. Varje ägarombud representerade en butik och hade en röst. Av 15 ägarombud var det åtta som röstade nej, och sju som röstade ja till fusionen.

Efter att Kent Lundgren avsatts valdes Lars Elmborg från Högsby till ny ordförande.