"Ingen myndighet har ansvar för långsiktig leveranssäkerhet"

Simpevarp Artikeln publicerades
Riksdagsledamoten Laila Naraghi och OKG:s vd Johan Dasht är överens om att det behövs en tydligare ansvarsfördelning.
Riksdagsledamoten Laila Naraghi och OKG:s vd Johan Dasht är överens om att det behövs en tydligare ansvarsfördelning.

Vilken myndighet har ansvar för den långsiktiga leveranssäkerheten i elsystemet? När Laila Naraghi (S) ställde frågan till riksdagens utredningstjänst fick hon svaret att det inte finns någon som har det formella ansvaret. ”Det är inte rimligt”, säger riksdagsledamoten.

Enligt Laila Naraghi är leveranssäkerheten i elförsörjningen avgörande för Sveriges industri och välfärd. Hon bad därför riksdagens utredningstjänst att ta reda på vilken eller vilka myndigheter som har ansvar för att säkra hög leveranssäkerhet i ett längre perspektiv.

Utredningstjänstens rapport visar att det inte finns någon som har det formella ansvaret i den frågan.

– Ingen myndighet har ansvar för långsiktig leveranssäkerhet. Det är en brist. Om vi vill fortsätta att vara ett industriland i framkant behöver vi ha leveranssäkerhet i elförsörjningen, säger Laila Naraghi som presenterade rapporten vid en presskonferens på OKG i går.

Det finns inte heller något mål för leveranssäkerheten. Ansvaret för att systemet är leveranssäkert är uppdelat och beroende av ett flertal roller och aktörer. Det kortsiktiga ansvaret för leveranssäkerheten ligger på Svenska kraftnät, som ska se till att det produceras lika mycket el som det förbrukas i landet. Men det finns inga formella krav eller skyldigheter för elproducenter att producera el.

”Enligt Svenska kraftnäts uppfattning finns det inte en tillräckligt samstämmig bild av rollfördelningen och ansvaret på elmarknaden för att en god leveranssäkerhet ska kunna säkras på lång sikt”, skriver riksdagens utredningstjänst.

OKG:s vd Johan Dasht instämmer i Laila Naraghis slutsatser att det behövs en tydligare ansvarsfördelning och en långsiktig strategi.
OKG:s vd Johan Dasht instämmer i Laila Naraghis slutsatser att det behövs en tydligare ansvarsfördelning och en långsiktig strategi.

Laila Naraghi anser att ansvaret för leveranssäkerhet på lång sikt måste förtydligas.

– Det är inte rimligt att en så viktig fråga för vårt land inte har någon ansvarig myndighet.

Hon anser också att Sverige behöver en strategi kring frågor om nationell effektbalans samt om effektberoende.

Naraghi konstaterar att frågorna, som hon nu kommer att driva i olika sammanhang, är viktiga för Oskarshamn och Kalmar län.

– Förstår folk vikten av leveranssäkerhet, då tror jag att folk förstår kärnkraftens betydelse här i landet.

OKG:s vd Johan Dasht instämmer i att det behövs mer långsiktighet och en tydligare ansvarsfördelning.

– Politikerna har en gång kommit överens om att vi ska ha ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet. Någon måste vara ansvarig och driva oss i den riktningen, säger han.

En annan fråga som Laila Naraghi ställde till riksdagens utredningstjänst var hur leveranssäkert elsystemet väntas vara om fem, tio respektive tjugo år. Den frågan kan inte besvaras, eftersom det inte finns någon som gör analyser av hur leveranssäkert elsystemet är på sikt.

Utredningstjänsten kan bara hänvisa till Svenska kraftnäts scenarier för kraftbalansen 2020/21 som visar att det finns risk för stora effektunderskott vintertid.

– Jag tycker att det är viktigt att ta på allvar, säger Naraghi.