Invånare bildade bolag för att rädda byn

Forum Artikeln publicerades
Samhällsentreprenör Nils Philips berättade på Forum om det utvecklingsbolag som han tillsammans med invånarna i Röstånga bildade 2011.
Foto: Andreas Bendroth
Samhällsentreprenör Nils Philips berättade på Forum om det utvecklingsbolag som han tillsammans med invånarna i Röstånga bildade 2011.

Skolan hotades av nedläggning och fastigheter förföll. Då tog Nils Philips och övriga invånare i lilla skånska byn Röstånga saken i egna händer och startade byförening och ideellt fastighetsbolag. Skolan räddades och i ödehusen finns idag både konsthall och restaurang.

Man kan kalla det en framgångssaga det Nils Philips berättar om inne på Forum. Han var inbjuden av Hela Sverige Kalmar län till en inspirationsdag på fredagen där allt från samhällsföreningar och markägare till tjänstemän och politiker var inbjudna för att lyssna på och diskutera landsbygdsutveckling.

Nils Philips kallar sig själv samhällsentreprenör och har i nästan tio år jobbat med regionala och lokala utvecklingsfrågor, utifrån ett gräsrotsperspektiv. Han brinner för att lösa gemensamma lokala problem och utmaningar genom att gå samman och organisera sig på gräsrotsnivå, vilket han själv har gjort hemma i sin skånska by Röstånga. Byn längst från centralorten i en av Skånes minsta kommuner, Svalövs kommun.

– Ni kan nog ana vart vi ligger på prioriteringslistan, säger Philips och får åhörarna att skratta.

Men genom samarbete byinvånarna emellan har den, utifrån sina förutsättningar, svaga byn lyckats växa sig stark.

– Den största resursen som finns i en liten kommun är människorna som bor där, säger Philips.

Det började med att den ideella utvecklingsföreningen Röstånga Tillsammans bildades 2007. Det ansöktes pengar till olika projekt för att göra byn mer levande. Men nackdelen med ett projekt är att pengarna och projektet tar slut så för att verkligen skapa en hållbar och långsiktig utveckling så var man tvungen att ta till något annat. 2011 bildades ett utvecklingsbolag, Röstånga utvecklings aktiebolag (RUAB), för att få ihop kapital och idag har bolaget 450 delägare, vilket är hälften av ortens invånare.

Byn har därmed kunnat köpa den gamla stationsbyggnaden som idag är restaurang och ett nedlagt fryshus har förvandlats till Sveriges minsta konsthall.

Utvecklingsbolaget har förvärvat flera fastigheter med lägenheter och hyr också ut till ett lokalt ölbryggeri. Inkomsterna från fastigheterna är en viktig ekonomisk bas och används för ändamål som gynnar bygden.

– År 2017 spenderade vi 800 000 kronor i närområdet, berättar Philips.

Någon vinst tas inte ut.

– Allt återinvesteras i bolaget.