Invånarna känner sig mer trygga i Oskarshamns kommun

Oskarshamn Artikeln publicerades
Ester Lundahl, kommunpolis.
Foto: Jimmy Larsson
Ester Lundahl, kommunpolis.

Oskarshamn upplevs som en av de mest trygga kommunerna i lokalpolisområdet. Det visar polisens trygghetsundersökning.

Den årliga undersökningen kring trygghetsfrågor har genomförts i alla kommuner i Västerviks lokalpolisområde, där Oskarshamns, Västerviks, Vimmerby, Hultsfreds, Högsby och Mönsterås kommuner ingår.

– Vi vill veta hur medborgarna känner och hur de upplever sin vardag, säger Anders Pleijel, lokalpolisområdeschef.

Enkätundersökningens resultat hjälper polisen att sätta mål för kommande år, bygga upp sitt trygghetsskapande arbete och utforma strategier tillsammans med kommunen och andra partners.

I Oskarshamns kommun har enkäten skickats ut till närmare 600 personer, varav hälften bor i Oskarshamns tätort och hälften på landsbygden. 70 procent av de tillfrågade har svarat på undersökningen.

Förra året stack Oskarshamn ut på ett negativt sätt bland kommunerna i lokalpolisområdet, då kommuninvånarna upplevde en ökad otrygghet.

I år är det precis tvärtom. Oskarshamn och Västervik är de kommuner som upplevs ha lägst problemnivå.

– Det ser jättebra ut, säger Ester Lundahl, kommunpolis i Oskarshamn.

Enligt Anders Pleijel är utsattheten för brott generellt sett låg i lokalpolisområde Västervik. Problemen är betydligt större i flera kommuner i Skåne.

– Högsby har den högsta otryggheten i lokalpolisområdet. Samtidigt har färre blivit utsatta för brott i Högsby. Den faktiska brottsligheten minskar, säger Anders Pleijel.

I Oskarshamns kommun har det så kallade problemindexet minskat från 1,71 till 1,28 mellan 2017 och 2018. Drygt 85 procent av de som besvarat enkäten uppger att de inte har blivit utsatta för något som helst brott.

Buskörning med mopeder upplevs som ett av de största problemen i Oskarshamns kommun.

– Vi får se hur vi ska ta oss an problembilden, men vi måste göra något åt buskörningen, säger Ester Lundahl som menar att polisen till exempel kan besöka skolor och informera om vad det innebär att köra med trimmade mopeder.

Vidare anser endast 44 procent att polisen bryr sig om de lokala problemen, vilket är en något bättre siffra än förra året.

– Vi har lyssnat och tagit till oss, men vi är dåliga på att berätta vad vi håller på med, säger Ester Lundahl som vill förbättra polisens kommunikation med kommuninvånarna.

Hon ser även anledning att titta närmare på hur tryggheten kan öka för de som rör sig utomhus under sena kvällar.

– Här måste vi göra skillnad. Det handlar främst om att vi behöver vara synliga där folk rör sig ute på sena kvällar.

Samtidigt kan det behövas förbättringar av till exempel belysning och promenadstråk, vilket inte är en polisiär fråga. Ester Lundahl har i dagsläget inte hela bilden klar för sig.

– Vi måste ta reda på vad allting betyder. Mitt största uppdrag är att bilda mig en lägesbild över Oskarshamns kommun. Det behöver inte vara polisen som ska göra något mer.

Polisen samarbetar med kommunen och flera andra aktörer i det brottsförebyggande arbetet.

– Nästa vecka ska jag gå igenom undersökningen med brottsförebyggande rådet.