Invigningen av Bockara aktivitetsyta har flyttats fram

Bockara Artikeln publicerades
Nytt datum för invigningen av aktivitetsytan är 17 februari klockan 12.00.
Foto: Sofia Thomson
Nytt datum för invigningen av aktivitetsytan är 17 februari klockan 12.00.

Det milda vintervädret måste slå om till kallare för att invigningen ska kunna ske såsom det är tänkt, med såklart skridskoåkning på programmet.

Foto: Sofia Thomson

Det var mest blask på aktivitetsytan under lördagen så den tänka invigningen blev framflyttad. Nytt preliminärt datum är söndag den 17 februari klockan 12.00. Aktivitetsytan är en yta på skolgården i Bockara på 1100 kvadratmeter som har asfalterats. Till det har platsen fått en stolpe med belysning, det har byggts en omklädningskur och ett redskapsförråd. Det har även ordnats en grillplats. Föreningen som ligger bakom ansökan och arbetet är Aktivitetsföreningen, en förening som är delaktig i att ordna aktiviteter i byn, särskilt för barnen. Föreningen har köpt in målburar och skridskostöd till aktivitetsytan.

– Detta är ett projekt som röstats fram av bybor i en enkät av ”Hela Sverige Ska Leva”, om vad vi vill utveckla i Bockara, berättar Daniel Olsson från aktivitetsföreningen. Detta betyder mycket för bygden och ökar möjligheten för spontana aktiviteter utomhus. Den tid vi har haft is senaste veckorna har det varit mycket barn som åkt. Flera personer i olika åldrar har anmält intresse att vara med och spola is och barnen har varit jätteduktiga med att hjälpa till att skrapa av snö från isen.

Foto: Sofia Thomson

Asfalteringen har underlättat mycket och gör att det går snabbare att bygga upp en åkbar is. Aktivitetsytan går även att använda till olika aktiviteter på sommarhalvåret.

– Jag är väldigt tacksam för den hjälp jag har fått från Annicka Gunnarsson från HSSL, Kristina Hägg-Blecher och Göran Svensson på kommunen, säger Daniel Olsson. Jag är även glad över att kommunstyrelsen gett oss bidrag för att genomföra ett sådant här projekt på landsbygden. Detta är något som jag har haft tankar på redan för tjugo år sedan när jag själv spolade is och åkte skridskor. Jag är väldigt nöjd med resultatet.

Foto: Sofia Thomson