Klubbat: IVA-platserna försvinner från Oskarshamns sjukhus

Kalmar länssjukhus Artikeln publicerades
Nedläggningen av intensivvårdsplatserna på Oskarshamns sjukhus är ett faktum efter torsdagens extra fullmäktige som hölls i föreläsningssalen Hjärnan på länssjukhuset. Politikerna stod på kö för att få kliva upp i talarstolen.
Foto: Andreas Bendroth
Nedläggningen av intensivvårdsplatserna på Oskarshamns sjukhus är ett faktum efter torsdagens extra fullmäktige som hölls i föreläsningssalen Hjärnan på länssjukhuset. Politikerna stod på kö för att få kliva upp i talarstolen.

Innan debatten ens hade hunnit dra igång hade 20 fullmäktigeledamöter anmält sig till talarstolen. Det skulle bli ännu fler när beslutet om att lägga ner intensivvårdsplatserna på Oskarshamns sjukhus klubbades igenom efter en över två och en halvtimme lång debatt.

36 ja, 30 nej, och 1 frånvarande. Det blev det väntade resultatet efter torsdagens extrainsatta regionfullmäktige där verksamhetsförändringen av IVA i Oskarshamn var det enda ärendet.

Men även om det bara fanns en punkt på dagordningen så pågick mötet i närmare tre timmar.

Det blev en utdragen och hätsk debatt som handlade lika mycket om öppenhet och demokrati som om själva kärnfrågan, neddragningen av IVA.

Att man hamnade i en demokratidebatt berodde på att beslutsärendet så sent som för en vecka sedan återremitterades.

– Vi är bestörta över den ytterst forcerade process den politiska majoriteten driver för att genomföra en verksamhetsförändring, som i grunden ändrar inriktningen på Oskarshamns sjukhus förmåga som sjukhus med akutkapacitet. En sådan förändring borde göras först efter noggrann risk- och konsekvensanalys och planering för hur arbetet ska bedrivas efter förändringen, sa Gudrun Brunegård (KD) från talarstolen.

”Om det är några som är kompetenta och vet hur deras verksamhet bedrivs bäst så är det väl cheferna, inte vi politiker.”

Majoriteten anser dock att en tillräckligt noggrann risk- och konsekvensanalys har gjorts och att man litar på de verksamhetschefer och sjukhuschefer som har undertecknat utredningen och gett sitt fulla stöd till förändringarna.

– Om det är några som är kompetenta och vet hur deras verksamhet bedrivs bäst så är det väl cheferna, inte vi politiker, sa Christer Jonsson (C), som dock kritiserades, tillsammans med resten av majoriteten, för att inte ha lyssnat tillräckligt på medarbetarna på golvet och de fackliga representanterna.

– Att inte lyssna mer till fler av de som dagligen finns i verksamheten, och ta in deras kunskap samt erfarenhet i utredningen är inget kännetecken för en attraktiv arbetsgivare som vill ”attrahera, rekrytera, utveckla, behålla”. Detta är ett personalpolitiskt fiasko, sa Carl Dahlin (M).

Intensivvårdssjuksköterskorna Therese Lindquist och Linnea Erlandsson var på plats för att visa sitt missnöje med beslutet.
Intensivvårdssjuksköterskorna Therese Lindquist och Linnea Erlandsson var på plats för att visa sitt missnöje med beslutet.

Man kritiserades även för att inte ha anordnat någon medborgardialog. Men där menade Jonsson att det inte skulle förändra någonting i praktiken.

– Man kan inte ha medborgardialog och ge folk förhoppningar som man inte kan uppfylla. Det tror jag snarare bara skulle öka folks frustration.

Beslutet som till sist klubbades igenom innebär i praktiken att två medicinska intensivvårdsplatser på Oskarshamns sjukhus läggs ned. Enheten ska istället inriktas på vård och omvårdnad av patienter utan behov av respiratorvård på de kvarvarande två vårdplatserna. I förlängningen menar man att det möjliggör en utveckling av observationsplatser.

Christer Jonsson (C) från majoriteten var många gånger nere i talarstolen för att försvara beslutet.
Christer Jonsson (C) från majoriteten var många gånger nere i talarstolen för att försvara beslutet.

Christer Jonsson, som för övrigt var den politiker från majoriteten som replikerade mest i talarstolen, valde i sammanhanget att lyfta fram andra mindre sjukhus i landet där IVA sedan tidigare är nedlagt men där man har klarat sig bra ändå. Däribland sjukhusen i Motala, Katrineholm, Hässleholm och Karlshamn.

– Det som går att göra på andra håll går också att göra i Oskarshamn, avslutade Jonsson.

Regiondirektören får genom torsdagens beslut i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören genomföra förändringen.