IVA-chefen i Kalmar om ökat patientflöde: ”Tror oss kunna hantera det”

Kalmar län Artikeln publicerades
Sibylle Loo är verksamhetschef för IVA i Kalmar.
Foto: Mats Holmertz
Sibylle Loo är verksamhetschef för IVA i Kalmar.

Både IVA i Västervik och i Kalmar tror sig ha kapacitet att hantera ett ökat inflöde av IVA-patienter från Oskarshamn.

Intensivvårdssjuksköterskan Therese Lindquist ifrågasätter vilken kapacitet sjukhusen i Kalmar och Västervik har för att ta emot IVA-patienter från Oskarshamn.

– Här tar man ett jättestort beslut, men har ingen plan, Man kan inte ta ett beslut innan det är färdigt vart patienterna ska ta vägen. Finns personal, finns kapaciteten? Vi hade patienter bara häromdagen som blev nekade plats i Kalmar för att det var fullt, sa hon i tisdags.

I det kompletterande beslutsunderlaget inför torsdag finns det dock ett skriftligt uttalande från bland annat Kalmars IVA-chef Sibylle Loo som menar att man på Länssjukhuset har kapacitet att ta emot fler intensivvårdskrävande patienter.

”I grunden har vi personalresurs, utrustning och kompetens dygnet runt för att klara av en viss ökning. Det kan dock hända att vår intensivvårdsavdelning kommer i så fall något oftare att bli fullbelagd, något som vi tror oss att kunna hantera. Ett tänkbart förslag är att Västervik tar emot ca 1/3 del av patienterna från Oskarshamn och Kalmar ca 2/3 delar”, skriver hon.

Även verksamhetschefen för Operations- och IVA-kliniken vid Västerviks sjukhus ska enligt sjukhuschefen Henrik Holmberg ha haft en ingående dialog i kapacitetsfrågan tillsammans med företrädare vid Oskarshamns sjukhus.

”Med utgångpunkt från den förda dialogen i ärendet så bedömer vi att det handlar om ett begränsat ökat patienttillflöde, vilket ur patientsäkerhetssynpunkt sjukhuset både har kapacitet och kompetens att hantera”, skriver sjukhuschefen i det kompletterande beslutsunderlaget.