IVA-personal om ledningens förslag: ”En panikåtgärd”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Mia Johansson, Therese Lindquist, Linnéa Erlandsson och Ing-Marie Carlsson är fyra av cirka tjugo anställda på intensivvårdsavdelningen på Oskarshamns sjukhus. Marie Löfstrand (längst till höger) är facklig representant inom Vårdförbundet.
Foto: Jimmy Larsson
Mia Johansson, Therese Lindquist, Linnéa Erlandsson och Ing-Marie Carlsson är fyra av cirka tjugo anställda på intensivvårdsavdelningen på Oskarshamns sjukhus. Marie Löfstrand (längst till höger) är facklig representant inom Vårdförbundet.

En panikåtgärd som hotar patientsäkerheten i mellanlänet. Så beskriver flera sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen (IVA) den förändring som sjukhusledningen föreslår.

I den utredning som presenterades på onsdagen föreslår sjukhusledningen att de två medicinska intensivvårdsplatserna tas bort från Oskarshamns sjukhus, samtidigt som en övervakningsenhet för patienter som inte behöver respiratorvård startas. Med andra ord försvinner intensivvården från sjukhuset om förslaget går igenom. Patienter som behöver intensivvård ska i stället transporteras till sjukhusen i Kalmar och Västervik.

– Det innebär en stor patientsäkerhetsrisk och en stor försämring för befolkningen i Oskarshamns sjukhus upptagningsområde, säger Mia Johansson, specialistsjuksköterska på IVA i Oskarshamn.

Hon och tre av hennes kollegor på IVA – undersköterskan Ing-Marie Carlsson, specialistsjuksköterskan Linnéa Erlandsson och specialistsjuksköterskan Therese Lindquist – är starkt kritiska till utredningen och dess slutsatser.

Att endast ett fåtal patienter skulle beröras av förändringen är ett påstående som de ifrågasätter. De tycker att sjukhusledningen har lagt för stor vikt vid hur många patienter som vårdas med respirator.

– Det är en väldig mängd andra patienter som vårdas av oss, säger Mia Johansson.

– I dag är det fullt på IVA, men enligt sjukhuschefens statistik är det noll patienter eftersom ingen ligger i respirator, säger Ing-Marie Carlsson.

– När man pratar om att ta bort en enhet bör man ha svart på vitt hur många patienter det rör och vilka patienter det rör, säger Linnéa Erlandsson.

Oskarshamns sjukhus.
Foto: Jimmy Larsson
Oskarshamns sjukhus.

De är också kritiska till att utredningen har genomförts på relativt kort tid.

– Det känns som en panikåtgärd, säger Therese Lindquist som anser att de ansvariga politikerna bör diskutera frågan med personalen och inte bara med cheferna.

– Jag vill uppmana de sittande politikerna att komma hit och prata med oss.

Mia Johansson ifrågasätter hur man kan göra en ordentlig konsekvensanalys på bara några veckor.

– Det kan omöjligt vara så att man har hunnit göra en större genomlysning av vad det här innebär, säger hon och fortsätter:

– Beslutsgången för personalen är under all kritik. Vi har inte fått någon som helst information. Birgitta Hjalmarsson (sjukhuschefen) har inte visat sig på vår avdelning sedan i höstas.

Förutom låg beläggning (IVA har enligt utredningen haft en beläggningsgrad på 33,1 procent under perioden 1 januari 2016 till 30 november 2018) anges rekryteringsproblem som ett skäl till att genomföra förändringen. Sjukhuset har haft stora svårigheter att rekrytera intensivvårdsutbildade sjuksköterskor, vilket lett till ett ökat behov av hyrpersonal. Under 2019 beräknas kostnaden för intensivvårdsutbildade hyrsjuksköterskor överstiga tio miljoner kronor.

De senaste åren har många anställda lämnat IVA i Oskarshamn.

– IVA har varit en arbetsplats där nästan ingen har slutat. Vi har varit som en familj. Tidigare har de som slutat varit personer som gått i pension eller flyttat från stan. Nu har nio stycken slutat på cirka två år och ingen reagerar, säger Ing-Marie Carlsson.

Hon och hennes kollegor tror att bemanningsproblemen kan lösas med hjälp av högre löner och bättre arbetsvillkor. Samtidigt konstaterar de att IVA i Oskarshamn inte är unikt på något sätt – över hela landet finns problem med att rekrytera personal till vården.

Marie Löfstrand, styrelseledamot i Vårdförbundet Kalmar och huvudskyddsombud på Oskarshamns sjukhus, förstår kritiken och menar att konsekvenserna för andra verksamheter, till exempel ambulansen, behöver utredas närmare.

– Det finns många kvarvarande frågetecken om vad som händer sedan, säger hon.