IVA-platserna försvinner i sommar

Oskarshamn Artikeln publicerades
Sjukhuschef Birgitta Hjalmarsson.
Foto: Kenny Bengtsson
Sjukhuschef Birgitta Hjalmarsson.

Lagom till semestern hoppas man att de två IVA-platserna på Oskarshamns sjukhus ska vara avvecklade. Samtidigt kommer det att tillkomma fyra så kallade intagningsvårdplatser, direkt anknutna till akutmottagningen.

Det meddelar Birgitta Hjalmarsson, sjukhuschef i Oskarshamn.

Intagningsvårdplatserna kommer precis som IVA att ligga jämte akutmottagningen och kommer rikta sig till dem patienter på akuten där det inte är 100 procent säkert att de behöver läggas in för att vårdas flera dygn på sjukhuset, men där det ändå kan finnas ett behov av att stanna kvar.

– Det kan handla om att man behöver invänta provsvar eller att man vill se hur patienten svarar på en viss behandling.

Det handlar om max ett dygn per patient.

– Den här typen av vårdplatser finns redan på de andra sjukhusen, men vi har inte haft det i Oskarshamn tidigare, säger Hjalmarsson.

Det var i februari som regionfullmäktige fattade det definitiva beslutet att stänga två av fyra IVA-platser i Oskarshamn. Kvar efter sommaren blir två intermediärplatser för patienter som är lite för sjuka för att ligga på en vanlig vårdavdelning, men som samtidigt inte behöver respiratorvård.

I och med förändringen kommer ambulansen få nya direktiv där man redan i ambulansen kommer bedöma patientens tillstånd och om det är värt att gå in i Oskarshamn eller inte.

– Tanken är att de patienter som behöver intensivvård direkt ska transporteras till Västervik eller Kalmar.

Stängningen av IVA-platser innebär inte att bemanningen förändras. Det behövs fortfarande lika många sjuksköterskor, dock behöver alla inte ha intensivvårdskompetens.

– Nu kan vi även anställa sjuksköterskor utan specialistutbildning.

Apropå nedstängning av vårdplatser så kunde vi i fredags berätta att 105 av 480 vårdplatser på länets tre sjukhus stänger i sommar när personal går på semester. Någon exakt siffra på hur många platser som stängs i Oskarshamn kan inte Hjalmarsson säga, men hon meddelar att man kommer dra ner på några fler platser i år än förra året när 28 av 71 platser försvann.

– Vi kommer behöva dra ner lite mer på medicinkliniken, men vi hoppas att de nya intagningsvårdplatserna ska underlätta för oss, säger Hjalmarsson.