"Jag ställde krav på att vi ska ha lika bra vård som alla andra”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Andreas Erlandsson (S).
Andreas Erlandsson (S).

Inför beskedet om IVA fick kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) ett löfte från regionstyrelsens ordförande. ”Vi ska inte ha sämre sjukvård än de som bor i Kalmar eller Västervik. Det har Anders Henriksson garanterat mig”, säger Erlandsson.

Det var i onsdags som sjukhusledningen presenterade sitt förslag kring framtiden för intensivvårdsavdelningen (IVA) på Oskarshamns sjukhus.

Förslaget, som fick stöd av den politiska majoriteten i regionen, innebär att två intensivvårdsplatser försvinner från Oskarshamns sjukhus. I stället ska det finnas en övervakningsenhet för patienter som inte behöver respiratorvård. Alla patienter som behöver intensivvård ska transporteras till Kalmar eller Västervik.

– Visst är det så att jag naturligtvis hade önskat att intensivvården hade varit kvar, säger Andreas Erlandsson som berättar att han diskuterat IVA-förslaget med regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S).

– Kvällen innan det presenterades hade jag ett möte med regionstyrelsens ordförande. Jag ställde krav på att oskarshamnarna ska ha lika bra sjukvård som alla andra i länet och vara garanterade trygghet.

Erlandsson säger sig även ha krävt att förändringen inte innebär neddragningar på övriga delar av sjukhuset och att inga arbetstillfällen försvinner.

– Jag fick löfte om att det inte ska ske och att landstinget ska presentera nya satsningar på Oskarshamns sjukhus.

Som vi berättade i fredagens tidning är flera i personalen på IVA starkt kritiska till förändringen, som de menar utgör en stor försämring och en patientsäkerhetsrisk för befolkningen i mellanlänet.

Andreas Erlandsson, som själv inte har tagit del av utredningen, konstaterar att personalens synpunkter går stick i stäv med vad sjukhusledningen har sagt. Som kommunpolitiker vill han dock inte ge sig in i den diskussionen. Erlandsson menar att hans ansvar är att se till att kommunens invånare har tillgång till den bästa sjukvården. Hur vården organiseras är däremot en fråga för regionen, eller landstinget som det hette tidigare.

– Vi ska inte ha sämre sjukvård än i Kalmar eller Västervik. Det har Anders Henriksson garanterat mig.

I samband med onsdagens presskonferens försäkrade majoriteten (S, C och L) att alla patienter i mellanlänet ska få den vård de behöver och att övriga delar av sjukhuset inte ska påverkas.

– Redan i dag skickas de flesta patienter med behov av intensivvård från mellanlänet till Västervik eller Kalmar. Verksamheten anpassas nu bättre efter behov och förutsättningar. De få patienter som berörs kommer att bli väl omhändertagna, sa Pierre Edström (L).

Mathias Karlsson (L).
Mathias Karlsson (L).

Oppositionsrådet Mathias Karlsson (L) ser bemanningsproblemen på IVA som ett underbetyg till Oskarshamns kommun.

– Vi har misslyckats i attraktivitetsfrågan. Det här är ett steg i den misslyckade politik som har bedrivits, säger han.

– Vi slänger pengar på fel saker och då är det svårt att ha pengar kvar till sådant som faktiskt kan lyfta kommunen.

Mathias Karlsson menar att förändringen i grund och botten handlar om patientsäkerhet, och att det är bättre att patienter som behöver intensivvård körs direkt till Kalmar eller Västervik i stället för att mellanlanda i Oskarshamn, där det inte har bedrivits någon akutkirurgi eller kirurgisk intensivvård sedan 2004.

– Jag hoppas att det frigör utrymme till ytterligare verksamhet, så att vi kan utöka verksamheten på sikt.