Jägare: ”Det går inte att skjuta bort problemet”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Kommunjägarna och olika jaktlag samarbetar för att stoppa vildsvinens framfart. Men det är inte helt enkelt att jaga och skjuta vildsvin.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Kommunjägarna och olika jaktlag samarbetar för att stoppa vildsvinens framfart. Men det är inte helt enkelt att jaga och skjuta vildsvin.

I helgen samlades ett jaktlag och kommunjägare för att tillsammans genomföra en storjakt på vildsvin. Men att skjuta varenda vildsvin är inte lösningen på problemet.

I Jägareförbundets vildsvinsbarometer blinkar Kalmar län ilsket rött. Den visar hur vildsvinssituationen ser ut i olika delar av landet och hur mycket vildsvinen påverkar. Den tar bland annat hänsyn till antalet djur, skador på grödor och olyckor i trafiken. Rött är sämst.

I juli kom en rapport om att vildsvinsstammen upplevs som ökande i länet. Kullarna är något större än vad man upplever som normalt. Det finns gott om mat och vädret är gynnsamt för vildsvinen.

Runt om i Oskarshamns kommun bökar vildsvinen upp trädgårdar och skrämmer barn och djur. Kommunen har vänt sig till jakträttsinnehavare och bett om hjälp och flera jaktlag har varit ute och jagat.

Storjakten i helgen var en insats i försöken att få bukt med vildsvinsproblemet.

– Vi har ett jättebra samarbete med kommunjägarna. Jakten gick bra, vi såg flera vildsvin, säger en av jägarna som var med.

Han betonar att det inte går att skjuta precis alla vildsvin. Det är inte en hållbar lösning.

– Det går inte att skjuta bort problemet. Vildsvinen är en del av faunan och vi måste lära oss att leva med dem.

Jägarna gör insatser för vildsvinen ska bli färre.

– Vi gör vad vi kan för att minska antalet vildsvin. Men vildsvinen finns här och är en del av vår biotop.

Han berättar att det för några år sedan var någon som satte ut fällor för att fånga vildsvin.

– Man får inte bli så frustrerad att man tar till sådana metoder, det är inte rätt väg att gå. Det här måste göras rätt etiskt. Det gäller att hitta en balans.

Han tipsar den som vill skydda sin trädgård att sätta upp fysiska avgränsningar som staket och elstängsel.

– Utan det kan vildsvinen förstöra trädgårdar fullständigt.

Det finns andra saker som kan göra skillnad också.

– Det kan hjälpa att störa dem genom att vara mycket ute och röra sig i skog och mark.

Helgens jakt genomfördes tidigt på lördagsmorgonen.

– Vi var ute tidigt för att inte störa friluftslivet. Det är många svampplockare och flanörer ute och går.

Under jakten stod några jägare på pass och de andra var ute och drev fram viltet.

– Vi såg att det finns mycket vilt nära bebyggelse, både hjortar, älgar och vildsvin.

Ing-Mari Olsson Lindquist som är ansvarig för kommunjägarna fick en rapport efter helgens jakt.

– Ett vildsvin sköts under jakten. Det är inte lätt att jaga vildsvin, det görs på nätterna eller tidigt på morgonen. De är bra på att gömma sig och de kan vandra flera kilometer på en dag.

Kommunen har ett tiotal aktiva kommunjägare men på de flesta håll är jakträtten på kommunens marker utarrenderad.

Nu när hösten är på intågande kommer fler jägare vistas i skogen, exempelvis under älgjakten. Kanske kommer det att påverka vildsvinens framfart också.

– Jag kommer fortsätta följa upp hur det går varje vecka, säger Ing-Mari Olsson Lindquist.