Järnväg ska inte övertas av kommunen

Oskarshamn Artikeln publicerades
Oskarshamns kommun vill inte bilda ett järnvägsbolag.
Oskarshamns kommun vill inte bilda ett järnvägsbolag.

Oskarshamns kommun tackar nej till förslag om att överta statligt ansvar för järnvägsnätet.

Under Oskarshamns kommunstyrelses arbetsutskotts senaste möte diskuterade man en skrivelse till kommunen undertecknad några av de personer som var delaktiga i bildandet av Inlandsbanan AB.

Förlagsställarna föreslog i skrivelsen att Oskarshamns kommun ihop med övriga berörda kommuner, regioner och näringsliv skulle gå samman och bilda ett ”Smålandsbanorna AB”, för att överta ägandet, drift och underhåll av Smålands lågtrafikerade och oelektrifierade järnvägar.

Oskarshamns kommun finner dock att ett övertagande av ansvaret för banorna från Trafikverket inte är att betrakta som en kommunal kärnverksamhet, och att ansvaret på kommunen, givet de stora satsningar som de kommande åren behöver göras för att rusta upp järnvägsnätet, skulle vara alltför betungande.

Däremot uttryckte man en önskan på mötet om att ”staten tar sitt ansvar när det gäller att investera och underhålla järnvägsnätet”, för att målen i Landstinget i Kalmar läns ”Kollektivtrafikstrategi 2050” ska uppnås.