JO-anmälan mot Migrationsverket

Oskarshamn Artikeln publicerades
Magnus Larsson (C) är ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun.
Foto:Peter Rosén
Magnus Larsson (C) är ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun.

Bildningsnämndens ordförande Magnus Larsson (C) har JO-anmält Migrationsverket. Han anser att myndigheten har brustit i sitt informations- och kommunikationsansvar.

Magnus Larsson - som understryker att han i det här fallet agerar enbart som privatperson – tycker att Migrationsverket har gjort en rad felaktigheter i arbetet med asylboendeavvecklingen i Oskarshamns kommun. Han skriver att han är medveten om att JO-anmälan inte kommer att leda till någon förändring för de människor som befinner sig på asylboendet i Figeholm. Men han hoppas att den kan vara med och bidra till att inte fler flyktingar blir utsatta för ännu mer bristfällig behandling runtom i Sverige.

Enligt Magnus Larsson bryter Migrationsverket – genom sitt beteende som är kopplat till Oskarshamns kommun – mot barnkonventionen och det lagstadgade kommunikationsansvaret, enligt förvaltningslagen.

"Detta är synnerligen anmärkningsvärt", skriver han i JO-anmälan.

Magnus Larsson anser att Migrationsverket bryter mot barnkonventionen i och med att barnens bästa inte har satts i centrum. Han konstaterar att flyktingbarnen tvingas bryta upp och byta skola – och lämna en ort där de har blivit en del av samhället.

"Dessutom så förvägras de boende att ta med andra tillhörigheter än kläder. Föräldrar med småbarn får exempelvis inte ta med sig barnvagnar på resan, allt enligt uppgift från Migrationsverket."

Enligt Magnus Larsson har Migrationsverket även brustit när det gäller förvaltningslagens krav. Han påpekar att en statlig myndighet har ett kommunikationsansvar, enligt förvaltningslagen, som innebär att myndigheten har en skyldighet att informera en enskild – och samtidigt försäkra sig om att informationen har skett på ett sätt som innebär att den enskilde har förstått innehållet i informationen.

"Detta har inte Migrationsverket uppfyllt i det här fallet", betonar han.

"När de asylsökande på anläggningen i Figeholm fått information om att de ska flyttas, så har detta skett genom att någon knackat på dörren och överräckt en lapp med information om datum, tid, färdsätt och destination. Inga uppgifter om var de asylsökande kan vända sig om de har frågor eller funderingar."

"Det har heller inte varit Migrationsverkets personal som informerat de boende – utan man har använt sig av personal från den underleverantör som Migrationsverket har avtal med – och som driver boendet. Uttalanden från Migrationsverket i Kalmar län, Cecilia Karlsson, i en artikel i Oskarshamns-Nyheterna styrker mitt påstående att Migrationsverket har brutit mot kommunikationsansvaret."

Han lyfter fram ett citat från en artikel i vår tidning, där Cecilia Karlsson säger:

– Jag kan inte svara på hur det gick till när man informerade dem. Men jag vet att vår leverantör har haft en god dialog med dem. Man samlade alla och informerade familj för familj.

"Migrationsverket har med andra ord delegerat informationsansvaret till sin leverantör. Enligt min mening så kan inte detta ansvar delegeras – utan det åligger myndigheten att fullfölja lagkravet", skriver Magnus Larsson i JO-anmälan.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.