Jojjes kök måste flytta senast i oktober

Oskarshamn Artikeln publicerades
Jojjes kök måste flytta senast i slutet av oktober.
Foto: Andreas Bendroth
Jojjes kök måste flytta senast i slutet av oktober.

Jojjes kök får knappt fem månader på sig att flytta. Det har hyresnämnden beslutat.

Gatuköksinnehavaren Mustafa Türkkan har begärt två års uppskov med flytten, eftersom han då skulle kunna minska sina skulder och på så sätt underlätta för att ordna en annan lokal för verksamheten.

Oskarshamns kommun har föreslagit två månaders uppskov. Enligt kommunen behövs inte längre tid för att avyttra maskinerna i lokalen.

På tisdagen meddelade Hyresnämnden i Jönköping sitt beslut i frågan. Hyresnämnden, som har gjort en sammanvägning av de båda parternas intressen, beviljar Mustafa Türkkan uppskov med flytten till den 30 oktober. I sitt beslut tar nämnden framför allt hänsyn till att lokalen innehåller maskinell utrustning i större mängd som tillhör Türkkan.

Kommunen har tidigare sagt att man kommer att följa hyresnämndens beslut, som inte kan överklagas. Om Türkkan vill driva sin sak vidare har han möjlighet att stämma kommunen i domstol.