Jojjes kök-tvisten: Türkkan överklagar avhysningen

Oskarshamn ,
Mustafa Türkkan sade när tingsrättens dom kom att han kommer överklaga beslutet så långt det går. Och nu har ett överklagande lämnats in till Göta hovrätt.
Mustafa Türkkan sade när tingsrättens dom kom att han kommer överklaga beslutet så långt det går. Och nu har ett överklagande lämnats in till Göta hovrätt.

I dag har Mustafa Türkkan och hans ombud advokat David Magnusson överklagat tingsrättens dom att Jojjes kök omgående ska utrymmas.

Det har varit en segdragen tvist mellan Oskarshamns kommun och gatuköksägaren Mustafa Türkkan. Efter år av förhandlingar hamnade parterna till slut i tingsrätten. Där beslutades den 16 september att Mustafa Türkkan och hans gatukök ska avhysas med omedelbar verkan.

Dessutom skulle Mustafa Türkkan stå för kommunens rättegångskostnader med 115 301 kronor.

Mustafa Türkkan och hans advokat David Magnusson hävdade under rättegången att kommunens beslut om avhysning har varit ogiltigt då Jojjes aldrig har haft något lokalhyresavtal med kommunen. Istället ska det ha handlat om ett anläggningsarrende där kommunen har upplåtit mark till Türkkan som han sedan har byggt på.

Men Kalmar tingsrätt gick på kommunens linje och konstaterade att det visst rör sig om ett lokalhyresavtal där Türkkan avsågs hyra den före detta väntsalen och göra om den till gatukök med kommunen som hyresvärd och sig själv som hyresgäst. Någon rätt att uppföra en helt ny byggnad på fastigheten gavs aldrig.

Fram till den 7 oktober hade Mustafa Türkkan på sig att överklaga tingsrättens dom och så har nu gjorts.

Han och ombudet vill att avhysningen ogillas och Jojjes kök får stå kvar bredvid Coop, att Türkkan slipper betala kommunens rättegångskostnader och att kommunen får betala hans rättegångskostnader i såväl tingsrätt som hovrätt.

Vilka skäl som ska få hovrätten att ändra på tingsrättens dom vill advokaten David Magnusson få återkomma till på grund av arbetsanhopning. Fram till den 21 oktober vill han tid på sig att lägga fram bevisning och skäl till prövningstillstånd.