Juristens råd blev väckarklocka för IKO

Oskarshamn Artikeln publicerades
Martin Åkerberg från IK Oskarshamn tyckte att föreläsningen var en bra väckarklocka.
Foto: Lotta Zaar
Martin Åkerberg från IK Oskarshamn tyckte att föreläsningen var en bra väckarklocka.

Ett 20-tal representanter för det lokala näringslivet fick lära sig mer om lagar och regler som blivit aktuella efter #me too-uppropen. En av deltagarna var klubbchefen Martin Åkerberg från IK Oskarshamn.

Det var StyrelseAkademien Sydost som arrangerade ett lunchmöte på temat Jämställdhet och frihet från trakasserier – lärdomar för styrelsen efter MeToo.

Onsdagens träff på Badholmen var välbesökt och innehöll mycket information. Föreläsare var Lise-Lotte Argulander som är arbetsrättsjurist på Företagarna.

Hon talade mycket om företags ansvar för att ha ett förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier. Det krävs för att en arbetsgivare ska kunna säga upp någon som kränker en kollega.

Föreläsningen blev en ögonöppnare för IKO:s klubbchef Martin Åkerberg.

– Hittills har vi varit förskonade från sådana saker, men det är bra att få lite input om vi skulle hamna i en sådan situation. Då gäller det att ha regelverk och policy på plats.

Någon sådan policy mot kränkningar och diskriminering har IKO inte idag.

– Nej, men det kommer vi säkert att fixa och förhoppningsvis behöver vi aldrig använda den. Det här var en bra väckarklocka.

Föreläsningen hade ett tydligt arbetsgivarfokus och gav konkreta råd om vad som krävs för att avskeda eller säga upp en person som betett sig illa åt på arbetsplatsen.

Mot slutet fanns det också utrymme för frågor. En handlade om man kan säga upp en anställd som dömts för ett brott. Svaret blev att det bara går om det är fråga om väldigt grova brott.

– Bara att någon döms till fängelse är inte grund för att säga upp personen, säger juristen Lise-Lotte Argulander. Det finns en acceptans i arbetsskyddslagen för att begå brott så länge det inte har en koppling till anställningen. Stjäl man däremot från sin arbetsgivare är det en annan sak.

Ett 20-tal personer deltog i lunchträffen som handlade om vad arbetsgivare kan göra både innan och efter att en anställd upplever sig trakasserad eller diskriminerad.
Ett 20-tal personer deltog i lunchträffen som handlade om vad arbetsgivare kan göra både innan och efter att en anställd upplever sig trakasserad eller diskriminerad.