Kapningen av reaktordelar har påbörjats på O2

Simpevarp Artikeln publicerades
Utrustningen lyfts på plats i reaktorhallen.
Foto: OKG
Utrustningen lyfts på plats i reaktorhallen.

I veckan påbörjades kapningen av interndelar på O2. En viktig milstolpe enligt OKG.

Kapningen av reaktortankens interna delar är den första stora nedmonteringsåtgärden i avvecklingsarbetet. Utrustning från USA anlände i april och installerades i reaktorhallen, där provkörningar sedan har genomförts. Den 14 maj kunde kapningen påbörjas.

– Det är en historisk milstolpe som vi passerar i anläggningens historia. Nu fokuserar vi på att genomföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt, säger OKG:s vd Johan Dasht.

Moderatortanklocket och ångseparatorerna är de första delarna som kapas. Det görs med klingsåg och plasma under vatten.

– Efter gedigna förberedelser som går långt tillbaka till innan avdelningen för avveckling bildades 2016, ser vi nu med både spänning och tillförsikt fram mot att se hur kapningen fungerar i vår anläggning, säger avvecklingschef Andreas Roos.

Kapningarna ska enligt OKG:s plan pågå fram till våren 2019.