Karlsson (L): ”Dags att ta ansvar för felinvesteringar”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Redan 2017 sa Mathias Karlsson att det var en felsatsning att ta bort barnen från Solbacka.
Redan 2017 sa Mathias Karlsson att det var en felsatsning att ta bort barnen från Solbacka.

Oppositionen reagerar på majoritetens överinvesteringar. I en tid när samtliga nämnder måste spara drar kommunen på sig stora skulder och nya investeringar vars räntor, amorteringar och avskrivningar tär på driftsutrymmet.

Den senaste veckan har majoriteten S+M i nämnd efter nämnd berättat om investeringar som planeras den kommande mandatperioden.

Enligt Mathias Karlsson (L) kommer kommunen att investera för mer än kommunen klarar ta ur egen ficka. Prognosen är att 200 miljoner behöver lånas upp under mandatperioden.

Nyinvesteringar ökar i sig driftkostnaderna för kommunen. Till det kommer räntor, amorteringar och avskrivningar. Samtidigt som nämnderna redan har stora sparbeting.

Ett exempel Karlsson tar upp är Solbacka och Hotell Ett där vårdköerna skulle försvinna när Solbackas 34 platser och Hotell Ett 50 platser byggs och renoveras. Ett mycket glädjande besked att kön försvinner menar Karlsson men nya prognoser som han tagit del av visar att det istället blir ett överskott på 30 platser. Karlsson menar att då borde kommunen styrt om renoveringen av Solbacka och skapat fler förskoleplatser, i redan befintliga lokaler. Istället inleds en utredning om vilka mindre boenden i kommunen som ska stängas. Något som kan bli kostsamt när kontrakt ska avslutas och lokaler står tomma, men som också skapar oro inom organisationen.

– Det handlar om att ta ansvar för sina felinvesteringar. I fallet med Solbacka hade vi möjligheten att svänga om när nya prognoser kom. Och inte bara skylla minskad driftbudget på minskade anslag från staten, säger Mathias Karlsson.