Klagomål på felplacerad refug

Oskarshamn Artikeln publicerades

En Oskarshamnsbo har skickat ett mail till kommunens tekniska kontor, för att klaga på en refugs placering, som personen hävdar ställer till problem.

En Oskarshamnsbo har skickat ett mail till kommunen för att klaga på placeringen av refugen som ligger intill Hamnparken. Personen hävdar att refugen ligger alldeles för nära Hamnparken och att den därför hindrar genomfarten, eftersom man nu bara har några decimeter tillgodo.

I mailet står också att det nu är uppgrävt precis bredvid refugen, och att genomfarten nu är ännu smalare än förut. Vidare skriver personen, att körfältet i motsatt riktning däremot är väldigt brett, och undrar varför man inte i förhand har tänkt på hur refugen skulle placeras.