Klagomål på fördröjd diagnos

Oskarshamn Artikeln publicerades

Fördröjd diagnos, felaktig behandling och brister i kontakten med sjukvården var huvuddelarna i en anmälan som en patient skickade in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan gjordes efter besök på en hälsocentral i Oskarshamn. IVO, som avslutar ärendet, anser inte att den aktuelle läkarens medicinska handläggning strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Den medicinska handläggningen har snarare varit rimlig, tycker IVO, som dock konstaterar att uppgifterna om händelseförloppet går isär.