KLT vill införa gränslöst biljettsystem 2020

Kalmar län Artikeln publicerades
Dagens Quickomater kommer bytas ut mot nya biljettautomater när Kalmar länstrafik tillsammans med de andra länsbolagen i södra Sverige inför ett gemensamt biljett- och betalsystem.
Foto: Andreas Bendroth
Dagens Quickomater kommer bytas ut mot nya biljettautomater när Kalmar länstrafik tillsammans med de andra länsbolagen i södra Sverige inför ett gemensamt biljett- och betalsystem.

I dag kan det vara rätt så krångligt att åka buss över länsgränserna. Kalmar länstrafik kommer därför tillsammans med de andra länsbolagen i södra Sverige införa ett gemensamt biljett- och betalsystem från och med 2020.

– Länen ska vara 100 procent kompatibla med varandra, säger Titti Nilsson, försäljningsansvarig på KLT.

Arbetet med att ta fram ett gemensamt biljett- och betalsystem pågår. Förutom Kalmar ska Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Halland och Skåne län ingå i det nya systemet.

Att alla län i södra Sverige inför samma system innebär att det kommer bli möjligt att åka på samma resehandling mellan länen.

– Du ska kunna gå på bussen i Oskarshamn och åka på samma biljett till Malmö, förklarar Titti Nilsson, försäljningsansvarig på KLT.

Det gemensamma systemet innebär att man i de olika länen kommer ha gemensamma biljettautomater. Dagens Quickomater kommer bytas ut i slutet av 2019 för att vara helt borta år 2020, och i dagarna har representanter från KLT intervjuat och gjort användartester med resenärer på Kalmar centralstation som kommer ligga till grund för de nya biljettautomaternas design och utformning.

– Fokuset för de nya biljettautomaterna är tillgänglighet för alla, säger Nilsson.

Förutom biljettautomaterna kommer betalapparna vara gemensamma och ett första steg mot detta är att alla länsbolag ska införa maskinell validering av mobilbiljetter.

– Som det är nu får resenären visar upp sin mobilbiljett för chauffören som får kontrollera att den är korrekt. Med det nya sättet kan resenären hålla mobilen framför maskinen som läser av biljetten för att se om den är giltig, berättar Titti Nilsson.