Kommunalråd vill veta hur den långsiktiga planen för sjukhuset ser ut

Oskarshamn Artikeln publicerades
Andreas Erlandsson (S) vill ha klara besked. Han vill veta vad regionledning har för långsiktig plan för Oskarshamns sjukhus.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Andreas Erlandsson (S) vill ha klara besked. Han vill veta vad regionledning har för långsiktig plan för Oskarshamns sjukhus.

Turerna kring Oskarshamns sjukhus har varit många och det skapar oro. Nu kräver kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) långsiktighet, han vill veta vad regionledningen tänker sig att Oskarshamns sjukhus ska vara om fem år.

Som Nyheterna tidigare berättat har åtta läkare har sagt upp sig från Medicinkliniken på Oskarshamns sjukhus. Under våren togs beslutet att intensivvårdsplatserna skulle tas bort och under sommaren och en bit in på hösten är flera vårdplatser stängda.

Kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) följer händelseutvecklingen.

– Det är olyckligt att flera läkare slutar samtidigt. Det är inte ovanligt att människor byter jobb eller flyttar men det är beklagligt att det sker samtidigt, säger Andreas Erlandsson (S).

Han upplever att det tas flera mindre beslut som började med nedläggningen av IVA. Han saknar en helhetsbild.

– Jag efterfrågar en långsiktig plan från regionledningen. Vad är målet med sjukhuset i Oskarshamn. Vad är den långsiktiga planen? Hur ska Oskarshamns sjukhus se ut om fem år?

Kommunen har haft tät dialog med sjukhusledningen.

– Jag har förtroende för sjukhusledningen men jag saknar en långsiktighet.

Nu när alla är tillbaka från semestrarna finns planer på att bjuda in sjukhusledningen till en dialog.

– Då kan vi få all fakta.

Han är kritisk mot att andra partier har försökt ta politiska poäng efter nyheten om att flera läkare slutat.

– Det har skapat mycket oro.

Regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) har gett en garanti till Andreas Erlandsson att de som bor i Oskarshamns kommun ska ha lika bra vård som alla andra.

– Sjukhuschefen säger att de kan garantera en god patientsäkerhet på vårt sjukhus och då litar vi på det. Där känner jag ingen oro.

Men det finns saker som kommunen kan bidra med.

– Det vi kan göra är att påverka attraktiviteten. Vi måste bli bättre på att sälja in Oskarshamn. Vi håller på att ta fram en tillväxtstrategi.

Att Oskarshamns är ett litet sjukhus gör det svårare.

– Alla läkare vill inte jobba på mindre sjukhus. Det kan vi inte styra över. Men vi kan göra Oskarshamn till en attraktiv plats att bo och leva på, säger Andreas Erlandsson.

Liberalernas Mathias Karlsson har fått samtal från personer som är oroliga över sjukhusets framtid.
Foto: SUVAD MRKONJIC
Liberalernas Mathias Karlsson har fått samtal från personer som är oroliga över sjukhusets framtid.

Oppositionsrådet Mathias Karlsson (L) har fått flera samtal från personer som jobbar på sjukhuset och andra som är oroliga över utvecklingen och över antalet läkare som slutat.

– Det är väldigt olyckligt. Jag försöker sätta mig in i det här så mycket som möjligt, säger Mathias Karlsson.

Han menar att sjukhuset är en väldigt viktig arbetsplats.

Det är viktigt att sjukhusledningen och politikerna visar att det finns en framåtanda och att det satsas. Att Oskarshamns sjukhus är viktigt för framtiden.

Förutom att Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun att bo i lyfter han också fram arbetsplatsen.

– Den måste vara attraktiv med en bra arbetsmiljö. Det måste finnas bra förutsättningar att utvecklas och en framtidstro. Det ska vara kul att gå till jobbet.