Kommunen får dra VA-ledning genom bäck

Björnhult Artikeln publicerades

Tekniska kontoret vid Oskarshamns kommun har fått strandskyddsdispens av länsstyrelsen för att dra en vatten- och avloppsledning genom Rostorpsbäcken.

Ledningsdragningen är en del av den kommunala VA-utbyggnaden till Björnhult. För att kunna genomföra dragningen utan att grumling uppstår kommer man torrlägga den berörda sträckan av bäcken genom att skapa tillfälliga vallar. Därefter kommer ledningen att schaktas ner med hjälp av grävmaskin. Under arbetsperioden kommer vatten pumpas runt den torrlagda ytan. Bottenytan kommer efter grävarbetets slutförande att återställas med likartat material.