Kommunen funderar på att uppvakta regeringen om att förlägga en forskningsreaktor här

Oskarshamn Artikeln publicerades
Kommundirektören Rolf Persson får i uppdrag att förbereda en uppvaktning för Regeringskanslitet om att förlägga en forskningsreaktor i Simpevarp.
Foto: Pierre Stjernfeldt
Kommundirektören Rolf Persson får i uppdrag att förbereda en uppvaktning för Regeringskanslitet om att förlägga en forskningsreaktor i Simpevarp.

Riksdagens beslut att öppna upp för kärnforskning har fått Oskarshamn att agera. Kommunen kommer att uppvakta regeringskansliet om en forskningsreaktor.

Det är Liberalerna som har föreslagit i en motion att kommunen ska uppvakta Regeringskansliet om att förlägga en forskningsreaktor i Oskarshamn. Kommundirektören ska förbereda en framställan.

I juni hanterades ett betänkande från Näringsutskottet i riksdagen. En av punkterna handlade om kärnkraft. En reservation från M, SD, KD och L fanns kring att öppna upp för och satsa på kärnteknisk forskning och den antogs.

En ny generation kärnreaktorer finns med bland forskningsområden.

Mathias Karlsson (L) tycker att det är viktigt att kommunen handlar snabbt. Det finns andra platser där en forskningsreaktor skulle kunna byggas.

– Vi måste visa vårt intresse. Vi har plats för den, vi kan uppfylla kraven och här finns en hög kompetens, säger Mathias Karlsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade motionen under sitt sammanträde. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.