Kommunen kräver besked om The Circle Resort

Figeholm Artikeln publicerades

Oskarshamns kommun kräver att få besked om framtiden för The Circle Resort senast i slutet av juni.

Hur planerna ser ut för området Hägnad, där semesteranläggningen The Circle Resort kan komma att byggas, var en av frågorna som togs upp på onsdagskvällens utfrågning av de politiska partierna i Figeholm.

Kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) berättade då att kommunen vill ha besked om framtiden för The Circle Resort inom ett par månader. Detta för att kunna planera utbyggnaden av avloppsreningsverket i Figeholm.

– De ska svara innan sista juni om de är intresserade av att gå vidare, annars går vi vidare utan Circle Resort, sa Andreas Erlandsson.

Enligt kommunalrådet har kommunen varit i kontakt med Kristian Wendelboe, en av initiativtagarna till semesteranläggningen.

– Vi måste få ett besked om hur de tänker, säger Andreas Erlandsson som konstaterar att Circle Resort-planerna har stor betydelse för utformningen av avloppsreningsverket.

– X antal tusen besökare kräver en viss dimensionering.

Från början var tanken att semesteranläggningen skulle uppföras i tre etapper, men i nuläget är det bara första etappen som får byggas.

Detaljplanen för andra etappen har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen och den tredje etappen har stoppats av kommunen.