Kommunen lägger ner Xperiment och drar in elbidraget för Kjellskulle

Oskarshamn Artikeln publicerades
Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden.
Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden.

Xperiment läggs ner, elbidraget för Kjellskulle dras in och elevpengen minskas med drygt tre miljoner.

På tisdagen tog bildningsnämnden beslut om att verkställa den handlingsplan med besparingar på cirka elva miljoner kronor under 2020 som förvaltningen tagit fram under våren.

Den första punkten i handlingsplanen gäller Xperiment, en verksamhet som finns i Kulturhuset.

– Vi har fattat beslut om att avveckla Xperiment, säger nämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Avvecklingen, som ger en besparing på 1,5 miljoner kronor, ska genomföras under hösten.

– Det ska vara fullt avvecklat vid årsskiftet.

Nedläggningsplanerna har väckt protester under våren.

– Mycket av protesterna har handlat om NTA-lådorna. Ambitionen är att fortsätta med dem. Vi har haft dem i många, många år innan Xperiment hanterade dem.

Xperiment kommer att läggas ner.
Foto: Tomas Konigsson
Xperiment kommer att läggas ner.

Fanns det något intresse från externa aktörer att ta över Xperiment?

– Parallellt med vårt beslut sker en utredning där man tittar på vilket intresse det finns från externa aktörer att bedriva någon form av science center framöver, säger Anton Sejnehed som uppger att det i så fall blir en annan typ av verksamhet än Xperiment.

Utställningen i Xperiments lokaler ska inte säljas, utan magasineras.

– Om det kommer någon annan aktör som är intresserad ska man kunna ta de delarna som är intressanta.

Nästa punkt i handlingsplanen gäller minskning av föreningsbidrag och lokalsubventioner. Bland annat försvinner elbidraget till BK Bore för bandybanan Kjellskulle i Figeholm, IK Oskarshamns hyra höjs och bidraget för tillsyn av gymnastiksalar tas bort.

Framtiden för Kjellskulle har engagerat många i Figeholm med omnejd. Förra veckan hölls ett protestmöte vid anläggningen.

Vad kommer det att betyda för fritidsutbudet i Figeholm om den konstfrusna banan försvinner?

– Vi ser att kommunen inte kan stå för elbidraget. Jag tror att det innebär att det inte kommer att vara konstfrusen is. Det är klart att det är en förlust för Figeholm, säger Anton Sejnehed.

Ska det finnas en isbana på Kjellskulle i fortsättningen kommer det troligen att handla om naturis när vädret tillåter.

– Vi möjliggör att man kan få ett bidrag på 35 000 kronor för att spola upp naturis, men om det blir så vet vi inte i dagsläget.

Anton Sejnehed konstaterar att det inte är några roliga beslut som har fattats, men att nämnden har tvingats göra en avvägning.

– Alternativet hade varit att minska på LOK-stöd som vi ger till barn- och ungdomsföreningar.

Han ser det som viktigt att ha en dialog om vad som kan göras i Figeholm i stället.

– Finns det något annat vi kan göra för att skapa en mötesplats? Vi får fortsätta att ha en dialog om det framåt.

För en vecka sedan hölls ett protestmöte på Kjellskulle i Figeholm.
För en vecka sedan hölls ett protestmöte på Kjellskulle i Figeholm.

Handlingsplanen innebär även neddragningar på bildningsförvaltningens administration med två tjänster. Öppna förskolan minskas troligen med 0,8 tjänst. På kulturens område försvinner 700 000 kronor, vilket påverkar biblioteksverksamheten och musikskolan.

– Inom musikskolan kommer man 2020 att lösa en del av besparingarna genom föräldraledigheter, säger Anton Sejnehed och tillägger att en del tjänster inte heller kommer att återbesättas.

Inom biblioteksverksamheten får besparingarna framför allt konsekvenser för skolbiblioteken.

– Det handlar inte om att lägga ner, utan det handlar om att titta på öppettider och bemanning.

1,5 miljoner kronor av bildningsnämndens budget för oförutsedda utgifter ska användas till elevpeng nästa år. Trots det minskas budgeten för elevpeng totalt sett med drygt tre miljoner kronor. Vilka konsekvenser minskningen får återstår att se, eftersom elevpengen inte fördelas mellan de olika verksamheterna förrän i höst. Men tre miljoner kronor motsvarar cirka sex tjänster inom skolan.

– Det är genom elevpengen vi finansierar den undervisning som sker i Oskarshamn. Det innebär att det blir tuffare att bedriva utbildningsverksamhet, säger Anton Sejnehed.

Besparingsbesluten togs av en oenig bildningsnämnd. SD deltog inte i något av besluten kring handlingsplanen, KD yrkade på avslag på de flesta punkterna eftersom partiet ville att nämnden i stället skulle begära mer pengar av kommunfullmäktige och C yrkade på flera ändringar. Centern ville bland annat slopa flera besparingar på föreningsbidrag.

– Vi har valt att prioritera vårt föreningsliv. Vi vet att våra föreningar har det extremt tufft i mångt och mycket, säger Magnus Larsson (C).

Ett undantag var IK Oskarshamn, vars hyra Centerpartiet ville höja med 80 000 kronor mer än majoriteten.

– Det handlar om att vi vill återställa den sänkning som genomfördes 2015.

Beslutet blev att IKO:s hyra höjs med 200 000 kronor när klubben spelar i hockeyallsvenskan. Nästa säsong spelar dock IKO i SHL, och hur hög hyran ska vara då ska kommunen föra en dialog med klubben om. Nämnden delegerade till Anton Sejnehed att skriva hyresavtal med klubben. IKO ska även betala 100 000 kronor för namnrätten för ishallen.