Kommunen överklagade för sent

Oskarshamn Artikeln publicerades

Flera överklaganden från Oskarshamns kommun kring statlig ersättning för flyktingmottagande avvisas av förvaltningsrätten i Uppsala.

Kommunen har överklagat tre domar som meddelades den 11 april 2019. Överklagandena kom in den 6 maj, vilket var fyra dagar för sent. Därför avvisas samtliga överklaganden av förvaltningsrätten.